Novice

13. 02. 2020
by Mira Rus in CeROD  0
19. 06. 2018
Leskovec pri Brusnicah – 19. 6. 2018,  ob 9. uri,  se je v sodelovanju z Gasilsko reševalnim centrom Novo mesto (GRC), na Odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec izvedla požarna vaja. Namen izvedbe…
by marko in CeROD  0
01. 03. 2018
Pričetki aktivnosti za izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske segajo v leto 1999, ko se je začela pripravljati investicija. Cilji projekta so ves čas usmerjeni v reševanje dolgoročnega…
by cerod in CeROD  0
19. 01. 2018
Svet županov Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD) je dne 14. 12. 2017 na svoji redni 18. seji soglasno sprejel sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen za storitev…
by cerod in CeROD  0
27. 07. 2017
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske je dne 21.6.2017 otvorilo spominsko obeležje pri vhodu v objekt Kettejev drevored 3, Novo mesto, kjer je sedaj sedež javnega podjetja CeROD, d.o.o.…
by cerod in CeROD  0
24. 04. 2017
Novo mesto, 21. april 2017 - V sklopu EKO-TEDNA in ob DNEVU ZEMLJE je tudi družba CeROD d.o.o., sodelovala na prireditvi  DAN ZEMLJE 2017, ki je potekala v petek, 21. 4.…
by cerod in CeROD  0
05. 07. 2016
V Krškem so ponosni na učinkovito ločevanje odpadkov na izvoru in na sodobno napravo za obdelavo odpadkov, a tega ni zaznati na položnicah Poleg dragega zbiranja odpadkov v oči bode lanski…
by cerod in CeROD  0
21. 04. 2016
Novo mesto, 15. 4. 2016 - v sklopu Eko-tedna smo zaposleni podjetja CeROD d.o.o.,  očistili okolico upravne stavbe. Ob 10. letnici delovanja podjetja,  pa smo ob vhodu na odlagališče Leskovec…
by cerod in CeROD  0
11. 03. 2016
Javno podjetje Cerod in deset občin družbenic iz Dolenjske ter Bele krajine namerava na Leskovcu zgraditi obrat za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov (MBO) z letno zmogljivostjo obdelave 25.000…
by cerod in CeROD  0
18. 02. 2016
Javno podjetje CeROD d.o.o. je izvedlo odprte postopke za izbor izvajalcev za potrebe začasnega ravnanja z odpadki na odlagališču Leskovec (do izgradnje manjšega MBO).Zaradi primerljivosti načinov ravnanja z odpadki (najem,…
by cerod in CeROD  0
24. 08. 2015
Svet županov CeROD, d.o.o. je na svoji seji dne 13. 5. 2015 sprejel, da se projekt CeROD II. faza prekine. Novi, manjši projekt zajema izgradnjo obrata za mehansko biološko obdelavo…
by cerod in CeROD  0
15. 12. 2014
Za občine smo pripravili najboljšo možnost izvedbe projekta, ki upošteva financiranje na naslednji način: najprej se črpajo evropska sredstva (v letu 2015), zatem sredstva državnega proračuna in nato občinski proračuni. Po…
by cerod in CeROD  0
14. 07. 2014
Aleš Zupančič z Gimnazije Novo mesto in Jaka Šikonja z Gimnazije Črnomelj sta osvojila zlato medaljo za raziskovalno nalogo Možnost izrabe organskih gospodinjskih odpadkov za proizvodnjo vodika.Olimpijada  mladih raziskovalcev GENIUS…
by cerod in CeROD  0
12. 06. 2014
Novo mesto, 11. junij 2014 – Mestna občina Novo mesto je skupaj z izvajalci na projektu CeROD II, na pobudo Civilne iniciative za čisto okolje in zdravo življenje, danes organizirala srečanje,…
by cerod in CeROD  0
26. 04. 2014
Ljubljana, petek, 25. 4. 2014 – Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan in župan MO Novo mesto Alojzij Muhič sta danes popoldne podpisala pogodbo o sofinanciranju za projekt CeROD II.…
by cerod in CeROD  0
07. 03. 2014
Obveščamo vas, da je Svet županov j.p. Cerod d.o.o. na današnji seji sprejel naslednjiSKLEP št. 4/13  Na podlagi 45. člena v zvezi s 43. členom Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Cerod,…
by cerod in CeROD  0
16. 01. 2014
Novo mesto, četrtek 9. januar 2014 - Županom občin družbenic CeROD-a je bil danes na MO Novo mesto predstavljen idejni projekt CeROD II, vključno s terminskim in finančnim planom. Uvodne…
by cerod in CeROD  0
28. 10. 2013
Župani nekaterih občin, ki bodo sodelovale v projektu CeROD II, so podali izjave iz katerih izhaja, da podpirajo začetek izgradnje projekta CeROD II. faza. mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke TopliceŽupanja Občine…
by cerod in CeROD  0
28. 09. 2013
V petek,  27. september 2013 sta Mestna občina Novo mesto in podjetje HELECTOR S.A. podpisala pogodbo za izgradnjo naprave za mehansko-biološko obdelavo odpadkov v okviru projekta »Regijski center za ravnanje…
by cerod in CeROD  0
14. 05. 2013
DOLENJSKI OSNOVNOŠOLCI  so se že OSMO leto zapored pod vodstvom Komunale Novo mestosrečali ob svetovnem dnevu Zemlje.To druženje je potekalo v petek, 26.4.2013,od 9. do 12.30 ure,naGlavnem trgu v Novem mestu. 9.00 predstavitvene točke…
by cerod in CeROD  0
05. 04. 2013
Na Odlagališču Leskovec je bila dne 5.4.2013 delagacija iz Romunije in Moldavije, v spremstvu okoljskega ministra Moldavije g. Gheorghe Salaru,  si je ogledala čistilno napravo.  Otvoritev čistilne naprave na odlagališču je…
by cerod in CeROD  0
13. 12. 2012
Včeraj, 12. decembra, so Blaž Mozetič, vodja sektorja za kohezijsko politiko in investicije, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, Michale Schöeffel, direktor ROTREAT in Alojz Turk,…
by cerod in CeROD  0
10. 07. 2012
NOVINARSKA KONFERENCA z dne 10.7.2012(povzetek)Dne 10.7.2012 je bila na sedežu podjetja Cerod d.o.o. izvedena novinarska konferenca, kjer je bilo predstavljeno pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za Odlagališče Leskovec.Na konferenci so sodelovali generalni direktor…
by cerod in CeROD  0
09. 07. 2012
Uvod  v zadnjem obdobju se je v Sloveniji veliko razpravljalo glede problematike ravnanja z odpadki. Z reševanjem odlaganja in predelave odpadkov se je v tem času ukvarjalo tudi podjetje Cerod…
by cerod in CeROD  0
05. 06. 2012
Obvestili smo vas že, da je bila čistilna naprava na Odlagališče nenevarnih odpadkov Leskovec dostavljena 30.5.2012. Avstrijski izvajalec Rotreat Abwasserreinigung GmbH je s svojimi strokovnjaki omogočil, da je bil testni…
by cerod in CeROD  0
30. 05. 2012
Kot je bilo planirano, je izvajalec Rotreat Abwasserreinigung GmbH iz Avstrije danes na odlagališče pripeljal čistilno napravo za izcedne vode in takoj pričel z montažo. Po predvidevanjih naj bi čistilna…
by cerod in CeROD  0
29. 05. 2012
Javno podjetje CeROD d.o.o. pospešeno izvaja aktivnosti za čimprejšnjo pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Ponovna vloga za pridobitev OVD-ja je usklajena s Agencijo RS za okolje in oddana v obravnavo, še zadnji…
by cerod in CeROD  0
21. 09. 2011
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko vsako leto organizira večji informativni dogodek, v okviru katerega širši javnosti predstavi izvajanje posameznega operativnega programa, na podlagi katerih poteka črpanje…
by cerod in CeROD  0
13. 08. 2011
Nosilki projekta MO Novo mesto je bila odobrena Vloga za pridobitev sredstev za investicijo CeROD II. faza. S tem so pridobljena sredstva iz Kohezijskega sklada, kar dokazuje tudi odločba o sofinanciranju za…
by cerod in CeROD  0
08. 07. 2011
V sredo, 6. 7. 2011 je bila v sejni sobi podjetja CeROD, d.o.o. pripravljena predstavitev Vloge za pridobitev finančne pomoči kohezijskega sklada za projekt CeROD II, za člane sveta KS Brusnice.…
by cerod in CeROD  0
04. 07. 2011
V sredo, 15. 6. 2011, je naše podjetje obiskala delegacija SVRL-ja pod vodstvom vodje Sektorja za Kohezijski sklad, ga. Irena Brcko - Kogojeve.Po uvodnih nagovorih smo udeležence delegacije v prvem…
by cerod in CeROD  0
21. 03. 2011
V petek 18. 3. 2011 so si krajani Tolstega vrha, Žerjavina in bližnjih okoliških vasi ogledali Odlagališče v Leskovcu. Predstavljeno jim je bilo obratovanje Odlagališča in podana so jim bila pojasnila…
by cerod in CeROD  0
16. 03. 2011
V ponedeljek 14.3.2011 so si člani občinskega sveta Občine Šentjernej ogledali Odlagališče Leskovec. Predstavljen jim je bil Center za ravnanje z odpadki (CeROD), področja za ravnanje z odpadki (obratovalni monitoringi) ter projekt…
by cerod in CeROD  0
25. 02. 2011
Na posvetu so bile predstavljene: - spremembe v zakonodaji, ki se nanašajo na ukrepe in novosti glede ravnanja s komunalnimi odpadki ter metodologijo cen komunalnih storitev, -  sistemske rešitve pri ravnanju…
by cerod in CeROD  0
06. 10. 2010
Direktor podjetja CeROD d.o.o. Alojz Turk se je udeležil prireditve ob 10. obletnici vrta Muca, ki deluje v okviru OŠ Brusnice. Na prireditvi so se predstavili otroci vrtca Muca s…
by cerod in CeROD  0
05. 08. 2010
V sklopu tridnevnega potovanja po Sloveniji, v okviru začetka aktivnosti oz. planiranja upravljanja odpadkov v sklopu "GTS projekta-jačanje lokalne samouprave" so predstavniki Rebublike Srbije obiskali tudi  Odlagališče nenevarnih odpadkov v Leskovcu. Obiskovalce se je…
by cerod in CeROD  0
27. 02. 2009
Ga. Ljudmila Novak in g. Lojze Peterle sta v predvolilnem času volitev za EU, ogledala projekt, ki je bil sofinanciran s strani EU. Na ta način sta se prepričala o…
by cerod in CeROD  0
14. 02. 2007
Župan občine Krško g. Franc Bogovič, si je skupaj s županjo Črne Vode iz Romunije in njenimi gospodarstveniki ogledal odlagališče nenevarnih odpadkov Leskovec.
by cerod in CeROD  0
31. 01. 2007
Dokončana je izgradnja novega odlagališča nenevarnih odpadkov, ki je bilo zgrajeno v sklopu I. etape I. faze regijskega projekta Center za ravnanje z odpadki Dolenjske – CeROD I. CeROD I.…
by cerod in CeROD  0
18. 06. 2006
Minister g. Janez Podobnik si je z direktorico za Evropske zadeve g. Bernardo Podlipnik, z vodstvom podjetja CeROD ter tedanjim predsednikom Odbora za okolje in prostor na Mestni občini Novo…
by cerod in CeROD  0