Ureditev informacijskega sistema

Zaradi kompleksnosti sistema nadzora in upravljanja kot celote je potrebno zagotoviti hiter in zanesljiv prenos informacij od aktivnega elementa sistema do nadzornega sistema kjer je informacija na voljo operaterju. S pravilno manipulacijo le te dosežemo maksmialni učinek, ki se kaže predvsem na večji produktivnosti predvsem pa na nižjih stroških vzdrževanja in upravljanja sistema.