Vizija in poslanstvo podjetja

Vizija

Slediti svetovnim razvojnim trendom na področju ravnanja z odpadki in zgraditi dinamičen sistem, ki bo omogočal hitro prilagajanje novim tovrstnim zahtevam.

Poslanstvo

Zagotavljati trajno opravljane gospodarskih javnih služb ter zanesljivo, kakovostno, cenovno ugodno in okolje-varstveno sprejemljivo oskrbo prebivalstva in gospodarstva z upravljanjem in odlaganjem ter obdelavo odpadkov.