Lokalna skupnost

Oglejte si CeROD na večjem zemljevidu

Legenda

Mestna občina Novo mesto

Občina Brežice

Občina Črnomelj

Dolenjske Toplice

Občina Škocjan

Občina Šentjernej

Občina Krško

Občina Metlika

Občina Mirna Peč

Občina Semič

Občina Sevnica

Obžina Žuženberk

Občina Straža

Občina Šmarješke Toplice