Eko šola

http://eko.komunala-nm.si

Vir EKO-ŠOLARČEK leto:6.,T.:1 November 2009
Pozdravljam vas v imenu Javnega podjetja Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD d.o.o.). Z velikim veseljem sem se odzval vabilu na udeležbo k praznovanju Dneva zemlje v okviru EKO ŠOL Dolenjske.

Podjetje, katerega direktor sem Center za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD d.o.o.) zaokrožuje celovit projekt za sodobno in okolju prijazno ravnanje z odpadki. Podjetje je pričelo obratovati v letu 2006. Ustanovljeno je bilo za potrebe upravljanja obstoječega odlagališča nenevarnih odpadkov Leskovec pri Velikih Brusnicah, ki mu je pričelo primanjkovati prostora in z načrti za izgradnjo novega odlagališča, z objekti za obdelavo odpadkov in njihovo sortiranje. Trenutno izvajamo odlaganje ostankov mešanih komunalnih odpadkov in njim podobne odpadke za 15 občin Dolenjske, Bele Krajine in Posavja s skupno nekaj manj kot 160 000 prebivalcev. Saniranje starega odlagališča je zaključeno in dokončana je izgradnja novega odlagališča. Pripravljalna dela za postavitev predelave in sortiranja odpadkov so v teku.
Odgovoren odnos do okolja je v današnjem času vrednota, ki šteje.
Zato dragi EKO-ŠOLARJI, pravilno ločevanje odpadkov mora postati del našega vsakdanjika v šolah, vrtcih, naših domovih, na delovnih mestih… Z ločevanjem odpadkov in pravilnim odlaganjem na ekološke otoke in zbirne centre bomo poskrbeli, da bo naše okolje bolj čisto. Saj v razvitem svetu odpade na prebivalca dnevno 1,5 do 4,9 kg odpadkov. Z ločenim zbiranjem lahko iz smeti izločimo tudi 50% koristnih odpadkov, ki jih nadalje predelamo in ponovno uporabimo in ne končajo na odlagališčih. Vsi s skupnimi močmi si moramo prizadevati, da bomo ta cilj dosegli tudi v naši regiji.
Z majhnimi koraki se daleč pride, zato polagamo velike upe v vas mlajšo generacijo. Poskusite vsak dan nekaj storiti za varovanje okolja, na primer: privarčevati eno plastično vrečko tako, da ne boste dovolili nakup nove oziroma, da boste uporabljali vrečke za večkratno uporabo in k tem spodbujali tudi vaše starše. Varujmo okolje takoj danes z dejanji, ki jih lahko in zmoremo. Tako bomo pripomogli k varovanju okolja tudi na globalni ravni.

Eko šola 2007

Eko šola 2008

Eko šola 2009