Tehnološki sklopi

Druga faza (CeROD II) zajema izgradnjo objektov za mehansko biološko obdelavo odpadkov z zunanjo ureditvijo in izgradnjo čistilne naprave za čiščenje izcedne in tehnološke vode.

CeROD II zajema naslednje tehnološke sklope:

  • objekti za MBO odpadkov,
  • čistilna naprava za čiščenje izcedne vode,
  • elektrotenergetska izraba plina,
  • zunanja in prometna ureditev,
  • centralni informacijski sistem (CIS).

Vrednost projekta in finančni viri

Po odločbi št. KS OP ROPI/4/1 Dolenjska 2. faza/0, izdani s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, je predvidena vrednost celotnega projekta 32,55 mio € z DDV, in sicer se financira iz naslednjih virov:

  • kohezijski sklad                         18,97 mio €,
  • državni proračun                         3,35 mio €,
  • proračun občin  investitork        10,23 mio €.