Kontakti

Vodstvo podjetja

Albin Kregar
direktor

T: 07 3917 852
F: 07 3917 853

albin.kregar@cerod.org

Mira Rus
poslovna sekretarka

T: 07 3917 850
F: 07 3917 857

mira.rus@cerod.org


Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve

Gregor Vovko
vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve

T: 07 3917 862
F: 07 3917 857

gregor.vovko@cerod.org


Služba za investicije in upravljanje

Vesna Vojnovič
strokovni sodelavec za tehnične zadeve

T: 07 3917 858
F: 07 3917 857

vesna.vojnovic@cerod.org

Finančno-računovodska služba

Barbara Razboršek
vodja finančno-računovodske službe

T: 07 3917 855
F: 07 3917 857

barbara.razborsek@cerod.org

Mihaela Libenšek
računovodja II

T: 07 3917 859
F: 07 3917 857

mihaela.libensek@cerod.org

Deponija

Robert Novak
strokovni sodelavec za tehnične zadeve

T: 041 686 631

robert.novak@cerod.org

David Hudoklin
kontrolor odpadkov

T: 07 3848 583

david.hudoklin@cerod.org

Peter Sašek
Upravljavec odlagališča

T: 07 3848 582
M: 051 626 713

peter.sasek@cerod.org