INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

OBJAVE IN RAZPISI


OBJAVA SKLENJENIH POGODB
OBJAVA INFORMACIJ O ORGANIH DRUŽBE

Informacija javnega značaja v zvezi s poslovodstvom družbe CeROD, d.o.o. Novo mesto
Član poslovodstvaOsebno imeMandatDogovorjena višina mesečnih prejemkovDogovorjena višina odpravnineVišina neto izplačanih prejemkov
direktorAlbin Kregarod 1.8.2021 do 31.7.20255.138,35 EUR bruto od 1.8.2021
ob predčasni razrešitvi (5 x mes. plačilo)42.237,46 EUR (za leto 2023)
Informacija javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe CeROD, d.o.o. Novo mesto
Član poslovodstvaOsebno imeMandatDogovorjena višina mesečnih prejemkovDogovorjena višina odpravnineVišina neto izplačanih prejemkov
Predsednik nadzornega svetaDrago Cerovšek16.7.2022 - 15.7.2026247,26 EUR bruto / sejnino/1.258,81 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2023)
Član nadzornega svetaDavid Hudoklin21.6.2022 - 20.6.2026164,84 EUR bruto/ sejnino/982,58 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2023)
Član nadzornega svetaLidija Kasun16.7.2022-15.7.2026164,84 EUR bruto/ sejnino/982,58 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2023)
Član nadzornega svetaRoman Kren15.7.2022 - 16.7.2026164,84 EUR bruto/ sejnino/928,83 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2023)
Član nadzornega svetaMelita Čopar16.7.2022 - 15.7.2026164,84 EUR bruto/ sejnino/1.077,23 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2023)