Informacije javnega značaja

Javni razpisi in objave

Objava sklenjenih pogodb

Datum sklenitveTrajanje poslaVrsta poslaPogodbeni partnerPogodbena vrednostVišina posameznih izplačil
4.11.2021enkratna storitevCesijska pogodbaEKOREL, d.o.o. Laze 18a, Kranj1.650,08 EUR
4.11.2021do 30.9.2021Pogodba o sofinanciranju izvedbe praktičnega usposabljanjaJavni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS593,00
29.10.2021od 1.10.2021Pogodba o ravnanju z odpadki iz območij občin družbenicJAVNO PODJETJE EDŠ - Ekološka družba d.o.o., Šentjernej
25.10.20214.1.2021 do 31.12.2022Pogodba za izvajanje rednih servisnih storitev na delovnih strojihFS SERVIS fahir Salkić, s.p. Kidričeva ulica 24, 3000 Celjedo 40.000,00 EUR
8.10.2021enkratna storitevCesijska pogodbaEKOREL, d.o.o. Laze 18a, Kranj928,08 EUR
27.9.20211.10.2021 do 31.10.2026Pogodba o najemu napravMEDIC SISTEMI, d.o.o. Jerebova 18, Novo mestomesečno 25,00 EUR
28.10.20212.2.2020 do 1.8.2021Pogodba za podaljšanje Slovenskega tehničnega soglasjaZAVOD ZA GRADBENIŠTVO LJUBLJANA3.500,00 EUR
14.9.2021za leto 2021, 2022Pogodba o revidiranju računovodskih izkazovBM VERITAS REVIZIJA, d.o.o. Dunajska cesta 106, 1000 LJubljana12.600,00 EUR
15.7.20211.6.2021 do 31.12.2021Pogodba o najemu parkirnih mest3T, trgovsko podjetje d.o.o., Skalna ulica 23, 8222 Otočec420,00 EUR 70,00 EUR
22.4.2021od 1.3.2021 daljePogodba o ravnanju z odpadki iz območij občin družbenicJ.p. KOMUNALA BREŽICE d.o.o.
31.3.2021od 1.3.2021 daljePogodba o ravnanju z odpadki iz območij občin družbenicJ.p. KOMUNALA d.o.o. Sevnica
6.1.202111.1.2021 do 19.3.2021Pogodba o izvajanju praktičnega izobraževanjaŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
13.07.2020enkratna storitevDonatorska pogodbaDEZ Dolenjski ekološki zavod, Seidlova cesta 34, Novo mesto400,00 EUR
13.07.2020do preklicaPogodba o najemu napraveMedic sistemi, d.o.o., Jerebova 18, Novo mestopo porabi
10.07.202017.8.2020-18.9.20220Pogodba o izvajanju praktičnega poukaŠolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, Novo mesto
30.06.202014 dni v obdobju od 1.10.2019 do 30.9.2020Pogodba o izvajanju prakseUniverza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, LJ
21.05.2020do preklicaPogodba o najemu parkirnih mestDoksia, d.o.o., Kettejev drevored 7a, Novo mesto70,00 EUR/mesečno
17.02.2020do preklicaPogodba o najemu parkirnih mest3T, trgovsko podjetje, d.o.o., Skalna ulica 23, 8222 Otočec70,00 EUR/mesečno
31.01.2020do 31.12.2020Dogovor o izvajanju organizacijsko tehničnih nalog ter nalog v zvezi z izgradnjo objekta MBOCERO-DBK, d.o.o., Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto
28.06.2019enkratna storitevPogodba o sponzorstvuRafting klub Gimpex Straža, Stara cesta 1, Straža400,00 EUR
28.06.2019enkratna storitevDonatorska pogodbaKajak kanu klub Krško, Rozmanova ulica 7, 8270 KRŠKO200,00 EUR
21.05.20191.10.2019-30.9.2019Pogodba o izvajanju prakseUniverza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
10.04.2019enkraten znesekDogovorKomunala Novo mesto d.o.o., j.p., Podbevškova 12, Novo mesto3.000.00 EUR
04.04.2019do 31.2.2022Okvirni sporazumMladinska knjiga TRGOVINA, d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljubljana
29.03.2019enkratna storitevPogodba o reklamiranjuAtletski klub Novo mesto, Topliška cesta 4, Novo mesto100,00 EUR
15.03.20191.3.2019 do 31.12.2019DOGOVOR o izvajanju organizacijsko tehničnih nalog ter nalog v zvezi z izgradnjo objekta MBOCERO-DBK, d.o.o., Kettejev drevored 3, Novo mesto
26.02.2019do prekinitvePosamični okvirni sporazum o dobavi električne energijeElektro Maribor Energija Plus, Vetrinjska ulica 2, Maribor
31.01.201928.1.2019-5.4.2019Pogodba o izvajanju praktičnega izobraževanjaŠOLSKI CENTER NOVO MESTO, Šegova ulica 112
20. 12. 2018do prekinitvePogodba o dobavi električne energijeELEKTRO ENERGIJA, d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljanapo računih
08. 12. 2018enkratni aktuarski izračun za leto 2018, 2019, 2020Pogodba o izvedbi aktuarskih storitev, Pogodba o varovanju osebnih podatkovACTIOMA, d.o.o., Novo Polje, Cesta XVI/5A, LJubljana-Polje582,00 EUR3 x 194,00 EUR
12. 10. 2018za poslovno leto 2018Pogodba o revidiranju računovodskih izkazovBM VERITAS REVIZIJA, d.o.o. Ljubjana5.900,00 EUR
17. 08. 2018enkratna storitevPogodba o sponzorstvuDruštvo vinogradnikov Janez Trdina - Brusnice - Gabrje, Velike Brusnice 13, 8321 Brusnice150,00 EUR
16. 04. 2018do preklicaPogodba o pravnem svetovanju in zastopanjuOdvetniška družba FMMS o.p., d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 LJUBLJANApo računih
26. 03. 2018enkratna storitevPravno svetovanje in zastopanjeOdvetniška družba FMMS o.p., d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 LJUBLJANA2.000,00 EUR
26. 03. 2018enkratna storitevPravno svetovanje in zastopanjeOdvetniška družba FMMS o.p., d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 LJUBLJANA1.300,00 EUR
30. 01. 2018za poslovno leto 2018Pogodba za opravljanje del pooblaščenca za varstvo okoljPoslovno svetovanje Marko LIkon, s.p. Regentova 6, 6280 Ankaran4.500,00 EUR375,00 EUR / mesečno
30. 01. 2018za poslovno leto 2018Pogodba za opravljanje svetovalca za ravnanje z nevarnimi snovmiPoslovno svetovanje Marko LIkon, s.p. Regentova 6, 6280 Ankaran2.400,00 EUR200,00 EUR/mesečno
21. 08. 2017za poslovno leto 2017Pogodba o revidiranju računovodskih izkazovDINAMIC, d.o.o., revizijska hiša, Novo mesto4.500,00 EUR
21. 08. 2017enkratna storitevPogodba o donatorstvuDEZ Dolenjski ekološki zavod, Seidlova cesta 34, Novo mesto400,00 EUR
07. 07. 2017enkratna storitevPogodba o donatorstvuObmočno združenje RK Novo mesto400,00 EUR
03. 06. 2016enkratna storitevPogodba o donatorstvuJASA-slovensko ekološko-kulturološko društvo Maribor250,00 EUR
09. 03. 2016Pogodba o izvedbi storitevACTIOMA, poslovno in aktuarsko svetovanje, d.o.o., Ljubljana-Polje175,00 EUR/aktuarski izračun
13. 01. 2016Pogodba o revidiranju računovodskih izkazovDINAMIC, d.o.o., revizijska hiša, Novo mesto4.500,00 EUR
01. 01. 2016Pogodba o opravljanju del svetovalca za ravnanje z nevarnimi snovmiTRR: 03135-1000586365 INSOL, svetovanje na področju razvoja d.o.o., Cankarjeva ul. 16A, 6230 Postojna2.400,00 EUR200,00 EUR/mesečno
01. 01. 2016Pogodba o opravljanju del pooblaščenca za varstvo okoljaTRR: 03135-1000586365 INSOL, svetovanje na področju razvoja d.o.o., Cankarjeva ul. 16A, 6230 Postojna4.500,00 EUR375,00 EUR/mesečno
01. 01. 2015Pogodba o opravljanju del pooblaščenca za varstvo okoljaTRR: 03135-1000586365 INSOL, svetovanje na področju razvoja d.o.o., Cankarjeva ul. 16A, 6230 Postojna4.500,00 EUR375,00 EUR/mesečno
01. 01. 2015Pogodba o opravljanju del svetovalca za ravnanje z nevarnimi snovmiTRR: 03135-1000586365 INSOL, svetovanje na področju razvoja d.o.o., Cankarjeva ul. 16 A, 6230 Postojna2.400,00 EUR200,00 EUR/mesečno
21. 04. 2015storitev I. sklop: april; storitev II.sklop maj/junij 2015Izvedba sanacijskega programa na Regijskem centru za ravnanje z odpadki DolenjskeTRR: 05100-8000030353 Schaffer Consult, podjetniško in poslovno svetovanje Šefer Edvard s.p., Meniška vas 86, 8350 Dolenjske Toplice9.330,00 EUR4.300,00 EUR (I.sklop)
30. 12. 2014enkratna storitevSvetovanje in pomoč pri razlagi in uporabi posebnih in splošnih pogojev določil FIDIC pravila-rumena knjiga.TRR: 10100-0053587257 ProSVET, Martina Magajna Gerželj, s.p. Dilce 40, 6230 Postojna216,12 EUR216,12 EUR
24. 12. 2014enkratna storitevodvetniško mnenje o podelitvi prokureTRR: 02018-0260430509 AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška družba o.p., d.o.o. Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana900,00 EUR900,00 EUR
14. 10. 2014enkratna storitevPravno mnenje glede ničnosti pogodbenih določil v pogodbi o sofinanciranjuTRR: 02018-0260430509 AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana2.800,00 EUR2.800,00 EUR

Objava informacij o organih družbe

Informacija javnega značaja v zvezi s poslovodstvom družbe CeROD, d.o.o. Novo mesto
Član poslovodstvaOsebno imeMandatDogovorjena višina mesečnih prejemkovDogovorjena višina odpravnineVišina neto izplačanih prejemkov
direktorAlbin Kregarod 1.8.2021 do 31.7.20254.820,00 EUR od 1.1. do 31.7.2021 in 5.138,358 EUR bruto od 1.8.2021
5 x mesečno plačilo36.502,02 EUR (za leto 2021)
Informacija javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe CeROD, d.o.o. Novo mesto
Član poslovodstvaOsebno imeMandatDogovorjena višina mesečnih prejemkovDogovorjena višina odpravnineVišina neto izplačanih prejemkov
Predsednik nadzornega svetaFranci Strajnar16.7.2018 - 15.7.2022247,26 EUR bruto / sejnino/1.032,37 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2021)
Član nadzornega svetaGregor Vovko21.6.2018 - 20.6.2022164,84 EUR bruto/ sejnino/599,,45 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2021)
Član nadzornega svetaMarjan Končar16.7.2018-15.7.2022164,84 EUR bruto/ sejnino/647,26 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2021)
Član nadzornega svetaTomaž Ramovš15.7.2018 - 16.7.2022164,84 EUR bruto/ sejnino/662,11 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2021)
Član nadzornega svetaMelita Čopar16.7.2018 - 15.7.2022164,84 EUR bruto/ sejnino/693,82 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2021
)