Informacije javnega značaja

Javni razpisi in objave

Objava sklenjenih pogodb

Datum sklenitveTrajanje poslaVrsta poslaPogodbeni partnerPogodbena vrednostVišina posameznih izplačil
20. 12. 2018do prekinitvePogodba o dobavi električne energijeELEKTRO ENERGIJA, d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljanapo računih
08. 12. 2018enkratni aktuarski izračun za leto 2018, 2019, 2020Pogodba o izvedbi aktuarskih storitev, Pogodba o varovanju osebnih podatkovACTIOMA, d.o.o., Novo Polje, Cesta XVI/5A, LJubljana-Polje582,00 EUR3 x 194,00 EUR
12. 10. 2018za poslovno leto 2018Pogodba o revidiranju računovodskih izkazovBM VERITAS REVIZIJA, d.o.o. Ljubjana5.900,00 EUR
17. 08. 2018enkratna storitevPogodba o sponzorstvuDruštvo vinogradnikov Janez Trdina - Brusnice - Gabrje, Velike Brusnice 13, 8321 Brusnice150,00 EUR
16. 04. 2018do preklicaPogodba o pravnem svetovanju in zastopanjuOdvetniška družba FMMS o.p., d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 LJUBLJANApo računih
26. 03. 2018enkratna storitevPravno svetovanje in zastopanjeOdvetniška družba FMMS o.p., d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 LJUBLJANA2.000,00 EUR
26. 03. 2018enkratna storitevPravno svetovanje in zastopanjeOdvetniška družba FMMS o.p., d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 LJUBLJANA1.300,00 EUR
30. 01. 2018za poslovno leto 2018Pogodba za opravljanje del pooblaščenca za varstvo okoljPoslovno svetovanje Marko LIkon, s.p. Regentova 6, 6280 Ankaran4.500,00 EUR375,00 EUR / mesečno
30. 01. 2018za poslovno leto 2018Pogodba za opravljanje svetovalca za ravnanje z nevarnimi snovmiPoslovno svetovanje Marko LIkon, s.p. Regentova 6, 6280 Ankaran2.400,00 EUR200,00 EUR/mesečno
21. 08. 2017za poslovno leto 2017Pogodba o revidiranju računovodskih izkazovDINAMIC, d.o.o., revizijska hiša, Novo mesto4.500,00 EUR
21. 08. 2017enkratna storitevPogodba o donatorstvuDEZ Dolenjski ekološki zavod, Seidlova cesta 34, Novo mesto400,00 EUR
07. 07. 2017enkratna storitevPogodba o donatorstvuObmočno združenje RK Novo mesto400,00 EUR
03. 06. 2016enkratna storitevPogodba o donatorstvuJASA-slovensko ekološko-kulturološko društvo Maribor250,00 EUR
09. 03. 2016Pogodba o izvedbi storitevACTIOMA, poslovno in aktuarsko svetovanje, d.o.o., Ljubljana-Polje175,00 EUR/aktuarski izračun
13. 01. 2016Pogodba o revidiranju računovodskih izkazovDINAMIC, d.o.o., revizijska hiša, Novo mesto4.500,00 EUR
01. 01. 2016Pogodba o opravljanju del svetovalca za ravnanje z nevarnimi snovmiTRR: 03135-1000586365 INSOL, svetovanje na področju razvoja d.o.o., Cankarjeva ul. 16A, 6230 Postojna2.400,00 EUR200,00 EUR/mesečno
01. 01. 2016Pogodba o opravljanju del pooblaščenca za varstvo okoljaTRR: 03135-1000586365 INSOL, svetovanje na področju razvoja d.o.o., Cankarjeva ul. 16A, 6230 Postojna4.500,00 EUR375,00 EUR/mesečno
21. 04. 2015storitev I. sklop: april; storitev II.sklop maj/junij 2015Izvedba sanacijskega programa na Regijskem centru za ravnanje z odpadki DolenjskeTRR: 05100-8000030353 Schaffer Consult, podjetniško in poslovno svetovanje Šefer Edvard s.p., Meniška vas 86, 8350 Dolenjske Toplice9.330,00 EUR4.300,00 EUR (I.sklop)
01. 01. 2015Pogodba o opravljanju del pooblaščenca za varstvo okoljaTRR: 03135-1000586365 INSOL, svetovanje na področju razvoja d.o.o., Cankarjeva ul. 16A, 6230 Postojna4.500,00 EUR375,00 EUR/mesečno
01. 01. 2015Pogodba o opravljanju del svetovalca za ravnanje z nevarnimi snovmiTRR: 03135-1000586365 INSOL, svetovanje na področju razvoja d.o.o., Cankarjeva ul. 16 A, 6230 Postojna2.400,00 EUR200,00 EUR/mesečno
30. 12. 2014enkratna storitevSvetovanje in pomoč pri razlagi in uporabi posebnih in splošnih pogojev določil FIDIC pravila-rumena knjiga.TRR: 10100-0053587257 ProSVET, Martina Magajna Gerželj, s.p. Dilce 40, 6230 Postojna216,12 EUR216,12 EUR
24. 12. 2014enkratna storitevodvetniško mnenje o podelitvi prokureTRR: 02018-0260430509 AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška družba o.p., d.o.o. Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana900,00 EUR900,00 EUR
14. 10. 2014enkratna storitevPravno mnenje glede ničnosti pogodbenih določil v pogodbi o sofinanciranjuTRR: 02018-0260430509 AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana2.800,00 EUR2.800,00 EUR

Objava informacij o organih družbe

Informacija javnega značaja v zvezi s poslovodstvom družbe CeROD, d.o.o. Novo mesto
Član poslovodstvaOsebno imeMandatDogovorjena višina mesečnih prejemkovDogovorjena višina odpravnineVišina neto izplačanih prejemkov
v.d. direktorjaAlbin Kregarod 6.9.2020 do 5.3.20214.820,00 EUR bruto1 x mesečno plačilo40.716,64 EUR (za leto 2019)
Informacija javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe CeROD, d.o.o. Novo mesto
Član poslovodstvaOsebno imeMandatDogovorjena višina mesečnih prejemkovDogovorjena višina odpravnineVišina neto izplačanih prejemkov
Predsednik nadzornega svetaFranci Strajnar16.7.2018 - 15.7.2022247,26 EUR bruto / sejnino/1.315,09 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2019)
Član nadzornega svetaGregor Vovko21.6.2018 - 20.6.2022164,84 EUR bruto/ sejnino/599,45 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2019)
Član nadzornega svetaMarjan Končar16.7.2018-15.7.2022164,84 EUR bruto/ sejnino/521,00 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2019)
Član nadzornega svetaTomaž Ramovš15.7.2018 - 16.7.2022164,84 EUR bruto/ sejnino/655,61 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2019)
Član nadzornega svetaMelita Čopar16.7.2018 - 15.7.2022164,84 EUR bruto/ sejnino/703,09,25 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2019)