INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

OBJAVE IN RAZPISI


OBJAVA SKLENJENIH POGODB

Datum sklenitveTrajanje poslaVrsta poslaPogodbeni partnerPogodbena vrednostVišina posameznih izplačil
OBJAVA INFORMACIJ O ORGANIH DRUŽBE

Informacija javnega značaja v zvezi s poslovodstvom družbe CeROD, d.o.o. Novo mesto
Član poslovodstvaOsebno imeMandatDogovorjena višina mesečnih prejemkovDogovorjena višina odpravnineVišina neto izplačanih prejemkov
direktorAlbin Kregarod 1.8.2021 do 31.7.20254.820,00 EUR od 1.1. do 31.7.2021 in 5.138,358 EUR bruto od 1.8.2021
5 x mesečno plačilo41.514,91 EUR (za leto 2022)
Informacija javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe CeROD, d.o.o. Novo mesto
Član poslovodstvaOsebno imeMandatDogovorjena višina mesečnih prejemkovDogovorjena višina odpravnineVišina neto izplačanih prejemkov
Predsednik nadzornega svetaFranci Strajnar16.7.2018 - 15.7.2022247,26 EUR bruto / sejnino/828,46 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2022)
Član nadzornega svetaGregor Vovko21.6.2018 - 20.6.2022164,84 EUR bruto/ sejnino/239,78 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2022)
Član nadzornega svetaMarjan Končar16.7.2018-15.7.2022164,84 EUR bruto/ sejnino/396,16 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2022)
Član nadzornega svetaTomaž Ramovš15.7.2018 - 16.7.2022164,84 EUR bruto/ sejnino/270,20 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2022)
Član nadzornega svetaMelita Čopar16.7.2018 - 15.7.2022164,84 EUR bruto/ sejnino/602,29 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2022)
Predsednik nadzornega svetaDrago Cerovšek
16.7.2022 - 15.7.2026
247,26 EUR bruto/ sejnino
359,66 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2022)
Član nadzornega svetaRoman Kren16.7.2022 - 15.7.2026
164,84 EUR bruto/ sejnino
266,83 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2022)
Član nadzornega svetaLidija Kasun16.7.2022 - 15.7.2026
164,84 EUR bruto/ sejnino
283,07 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2022)
Član nadzornega svetaDavid Hudoklin21.6.2022 - 20.6.2026
164,84 EUR bruto/ sejnino
375,32 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2022)