Krajevna skupnost Brusnice

Predsednik sveta KS Brusnice
Vovko Tone

Že nekaj let je minilo, odkar je CeROD, kot naslednik odlagališča odpadkov Leskovec, umeščen v naše lokalno okolje. Ob njegovem nastanku se je marsikdo izmed nas spraševal, kaj nam bo dobrega oziroma koliko slabega nam bo prinesla ta ogromna širitev odlagališča. Marsikdo je z nelagodjem ali celo odporom gledal na to odločitev.

S širitvijo odlagališča, pravzaprav ob ustanovitvi CeROD-a, nam je bila v krajevni skupnosti obljubljena izgradnja vse potrebne komunalne in cestne infrastrukture. Poleg omenjenega nam je bilo po podpisanem sporazumu, katerega podpisnice so MO NM, CeROD in KS Brusnice, zagotovljeno nadomestilo za prometno ogroženost ter nadomestilo za ogroženost in nevarnost za okolje – tako imenovana renta, katero regijski center mesečno nakazuje neposredno na naš račun. S temi finančnimi sredstvi smo od vsega začetka v krajevni skupnosti veliko postorili. Do danes smo uredili veliko večino vasi, jih asfaltirali in opremili z javno razsvetljavo, postavili potrebne oporne zidove, izvedli ustrezne sisteme odvajanja meteornih vod in še veliko drugega. Pravzaprav v tem trenutku izvajamo zadnji velik projekt ureditve vasi v KS – Sela pri Ratežu. Kvaliteta življenja v vaseh se je s to pomočjo občutno dvignila, saj s sredstvi, zagotovljenimi s strani MO NM, kaj takega v krajevni skupnosti niti približno ne bi dosegli.

Za krajane je CeROD organiziral v preteklosti dneve odprtih vrat, kjer so si lahko vsi zainteresirani ogledali odlagališče odpadkov od blizu ter se seznanili s postopki in procesi ravnanja z odpadki. Veliko mero zaupanja uživa center tudi zaradi zaposlovanja lokalnih prebivalcev. Prav ti zaposleni so v neki meri zagotovilo, da se vsi postopki ravnanja z odpadki izvajajo na visoko strokovni ravni z veliko mero varnosti glede izpustov v okolje in zdravja lokalnega prebivalstva.

Vse to zadovoljstvo pa nam zadnje čase greni nerazumno in nedopustno ravnanje odgovornih ob izgradnji cestne infrastrukture. Enormno povečan promet po naših najpomembnejših cestah zaradi tovornih vozil, namenjenih na odlagališče odpadkov, je že davno presegel vse meje sprejemljivosti. Roki za dokončanje obljubljenih cestnih povezav se prestavljajo in odmikajo v prihodnost, potrpežljivost krajanov pa v takšnih nevzdržnih razmerah hitro kopni. Vemo, da CeROD svoje obveznosti iz podpisanega sporazuma redno poravnava, skrbi nas predvsem neaktivnost ali morda celo nesposobnost izvajanja projekta s strani MO NM. Za omilitev nastalih razmer, predvsem zaradi varnosti šolskih in predšolskih otrok, smo se z vodstvom CeROD-a že dogovorili o spremembi terminov dovoza odpadkov.

Po vsem tem in še marsičem drugem lahko rečemo, da CeROD z našo lokalno skupnostjo zgledno sodeluje. Kot predstavnikom KS so nam do vodilnih na CeRODu vrata vedno odprta, na pobude in vprašanja so se vedno pripravljeni odzvati in jim prisluhniti. Takšnega dobrega medsebojnega sodelovanja si seveda želimo tudi v prihodnje.