25 Feb

DNE 24. 2. 2011 JE BIL IZVEDEN POSVET GLEDE RAVNANJA Z ODPADKI

Na posvetu so bile predstavljene:
– spremembe v zakonodaji, ki se nanašajo na ukrepe in novosti glede ravnanja s komunalnimi odpadki ter metodologijo cen komunalnih storitev,
–  sistemske rešitve pri ravnanju z odpadki po veljavni zakonodaji  in
– navedba primera dobre prakse s področja obdelave odpadkov.

Na posvetu so prisotne z aktualnostmi seznanili:

ALOJZ TURK, direktor podjetja CeROD d.o.o., Novo mesto

BARBARA AVČIN TRŽAN, MOP, generalna direktorica Direktorat-a za okolje
– Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki
– Zakonodaja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki

SLAVKO JANEŽIČ, CeROD d.o.o., Novo mesto
– Analiza deponiranja odpadkov
– CeROD  II

BRANKA NEFFAT, NEBRA d.o.o.
– Takojšnje in sistemske rešitve pri ravnanju z odpadki po veljavni zakonodaji
– Javno zasebno partnerstvo

JANEZ MLAKAR, generalni direktor podjetja Papir servis d.o.o.
– Obdelava odpadkov – primer dobre prakse

Na posvet so bila s strani udeležencev postavljena aktualna vprašanja v zvezi s projektom Cerod II ter trenutno situacijo glede ravnanja z odpadki in možnosti za prihodnje.

Posveta se je udeležilo večina županov občin ustanoviteljic podjetja Cerod d.o.o.,  predstavniki komunalnih podjetij prispevnega območja CeROD, člani Nadzorni svet družbe CeROD, d.o.o. in nekateri člani Projektno nadzornega odbora za projekt CeROD II.