16 Mar

OBISK ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠENTJERNEJ

V ponedeljek 14.3.2011 so si člani občinskega sveta Občine Šentjernej ogledali Odlagališče Leskovec. Predstavljen jim je bil Center za ravnanje z odpadki (CeROD), področja za ravnanje z odpadki (obratovalni monitoringi) ter projekt CeROD II. faza.


Podana so bila strokovna pojasnila glede vplivov deponije na okolje.

Prisotni so bili z ogledom deponije in s predstavitvijo zadovoljni, saj so jim bila podana strokovna pojasnila glede vplivov deponije na okolje. Predstavniki Občine Šentjernej, ki s svojo lego meji na Odlagališče Leskovec, nad zglednim delovanjem in urejenostjo Odlagališča niso imeli pripomb.