10 Jul

NOVINARSKA KONFERENCA – PRIDOBITEV OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA (OVD) ZA ODLAGALIŠČE LESKOVEC

NOVINARSKA KONFERENCA z dne 10.7.2012
(povzetek)

Dne 10.7.2012 je bila na sedežu podjetja Cerod d.o.o. izvedena novinarska konferenca, kjer je bilo predstavljeno pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za Odlagališče Leskovec.
Na konferenci so sodelovali generalni direktor Agencije Republike Slovenije za okolje Silvo Žlebir, župan MO Novo mesto Alojzij Muhič in direktor CeROD, d.o.o. Alojz Turk.

Generalni direktor ARSO Silvo Žlebir je uvodoma povedal, da je Agencija Republike Slovenije v letu 2011 izdala kar nekaj negativnih in tudi pozitivnih odločb OVD. Razlog za negativno izdajo odločb je bil, da nekatere deponije v času izdaje odločb niso zagotavljale predobdelave odpadkov. Pri nekaterih deponijah pa so obstajali drugi razlogi, kot recimo pri Odlagališču Leskovec, kjer je obstajal problem izcednih voda, ker so bili doseženi parametri izcednih voda neustrezni. Na agenciji so se zavedali pogojev in planirali, da bodo nekateri upravljavci deponij pristopili zelo resno in hitro k reševanju nastalega problema. Od upravljavcev odlagališč, ki so dobili negativno odločbo v letu 2011 je podjetje CeROD, d.o.o. Novo mesto prvo, ki je izpolnilo vse pogoje in pridobilo OVD. 
Pove, da je podjetje CeROD v času med izdajo negativne odločbe in pridobitvi pozitivne odločbe izpolnilo kar nekaj pogojev, med drugimi tudi izvajalo predelavo odpadkov in čiščenje izcednih vod.
Na koncu še pove, da je cilj ravnanja odpadkov, da na samem izvoru nastaja manj odpadkov in s tem naj bi prišlo do manjših količin odlaganja odpadkov.

Župan MO Novo mesto Alojzij Muhič pove, da je problem, ki je se pojavil ob zaprtju odlagališča v aprilu 2012 s pridobitvijo OVD rešen in da je do izdaje OVD prišlo v planiranem času in prav tako tudi izgradnja čistilne naprave (ČN). Pridobitev OVD je prvi korak k projektu MBO (mehansko biološka obdelava odpadkov), ostaja pa še kar nekaj stvari, ki jih bo potrebno narediti. Prepričan je, da se bo zastavljen cilj po izvedbi MBO aktivno sledil in projekt kot celota ustrezno izvajal. S pridobitvijo OVD je tako rešen problem začasnega skladiščenja. 

Direktor CeROD, d.o.o. Alojz Turk je iz vsebine odločbe OVD izpostavil, da izdana odločba omogoča podjetju zaprtje starega del odlagališča in vzpostavitev novega dela odlagališča kot aktivnega odlagalnega polja. Skupaj z ARSO je podjetje izpolnilo vse predpise in prišlo do končnega cilja, do pozitivne odločbe.
Ključna zadeva za Odlagališče je izgradnja ČN, ki jo Odlagališče Leskovec sedaj ima. Po izsledku analiz znaša kvaliteta čiščenja čistilne naprave 99 %, kar ustreza definiciji destilirane vode. 
OVD je izdano za obdobje 10 let in s pridobitvijo OVD ima podjetje do leta 2013 zagotovljene vse pogoje za obratovanje Odlagališča. Po letu 2013 pa se bodo ukrepi odlaganja zaostrili, kar pomeni, da je potrebno izvesti projekt CeROD II. faza in ga dokumentacijsko zaključiti v letu 2012. Če ta projekt ne bo pravočasno realiziran, se podjetje lahko zopet znajde v podobni situaciji kot aprila 2012, ko je bilo potrebno odlagališči zapreti. Če bo projekt zaostajal leto dni, se lahko problem zopet rešuje z začasnim skladiščenjem ali pa bo potrebno pripraviti drugo rešitev t.j. ustrezno ravnanje z odpadkih na poenostavljen način, da se bo zadostilo pogojem in ostrejšim načinom odlaganja.