08 Jul

Predstavitev VLOGE ZA PRIDOBITEV FINANČNE POMOČI KOHEZIJSKEGA SKLADA ZA PROJEKT CeROD II

V sredo, 6. 7. 2011 je bila v sejni sobi podjetja CeROD, d.o.o. pripravljena predstavitev Vloge za pridobitev finančne pomoči kohezijskega sklada za projekt CeROD II, za člane sveta KS Brusnice.

Na predstavitvi so bili s strani investitorja  prisotni župan Alojzij Muhič, g. Borut Novak in g. Jože Kobe, s  strani pooblaščenca za vodenje projekta CeROD II (podjetje CeROD, d.o.o. ) sta bila prisotna direktor Alojz Turk in g. Slavko Janežič  ter s strani KS Brusnice predsednik KS  g. Anton Vovko s člani sveta KS.

Na pobudo pooblaščenca za vodenje projekta CeROD II investitorju, je bila predstavitev Vloge za pridobitev finančne pomoči kohezijskega sklada za projekt CeROD II, prikazana tudi članom sveta KS Brusnice.

Predstavitev je podal g. Slavko Janežič.
Predstavil je kratek opis projekta, izbor variant, opisa varinat tehnološkega izbora, tehnološki proce, tehnični opis investicij v projektu, masno bilanco, terminski plan, investicijske vrednosti ter vire financiranja.

Projekt Center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza je namenjen zmanjšanju količin odloženih odpadkov na Odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec in posledično podaljšanju njegove življenske dobe.
Z izvedbo bo izboljšana tudi predelava in odstranjevanje odpadkov za prebivalce Dolenjske in Posavske regije ter Bele krajine.

Z izvedbo II. faze projekta CeROD je predvidena gradnja:
– mehansko biološke naprave (MBO) za obdelavo odpadkov, z zunanjo ureditvijo
– čistilne naprave za izcedne vode
– električno izrabo plina in proizvodnjo električne energije
– informacijski sistem