04 Jul

OBISK DELEGACIJE SVRL-ja

V sredo, 15. 6. 2011, je naše podjetje obiskala delegacija SVRL-ja pod vodstvom vodje Sektorja za Kohezijski sklad, ga. Irena Brcko – Kogojeve.
Po uvodnih nagovorih smo udeležence delegacije v prvem delu obiska v sproščenem razgovoru in vzdušju seznanili z vsebino Vloge za potrditev pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj/Kohezijski sklad za izgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza (R CeROD II). Vloga je v zaključni fazi usklajevanja na MOP RS.
Drugi del obiska pa je bil namenjen predstavitvi in pregledu obsega del, ki je bil izveden v sklopu izgradnje prvega dela projekta R CeROD I in se je odvijal na Odlagališču Leskovec. Izgradnja CeROD I je bila delno že sofinancirana s sredstvi Evropskega  sklada za regionalni razvoj/Kohezijski sklad.