30 Maj

ČISTILNA NAPRAVA (ČN) DANES PRISPELA NA ODLAGALIŠČE LESKOVEC

Kot je bilo planirano, je izvajalec Rotreat Abwasserreinigung GmbH iz Avstrije danes na odlagališče pripeljal čistilno napravo za izcedne vode in takoj pričel z montažo. Po predvidevanjih naj bi čistilna naprava testno začela obratovati že 6. junija.
Gre za sodobno čistilno napravo, katere osnova je membranska tehnologija čiščenja izcedne vode. Kapaciteta čiščenja izcedne vode iz odlagališča je 30.000  m3/leto. Z izgradnjo čistilne naprave, temelječe na tehnologiji dvojne reverzne osmoze (DRO), se bo izcedna voda lahko očistila neposredno na lokaciji odlagališča nenevarnih odpadkov in se izpuščala v okolje s pomočjo ponikalnice.
Rezervna osmoza je proces čiščenja vode, pri katerem se iz vode odstranijo organska onesnaženja, težke kovine in bakterije ter druge v vodi raztopljene nečistoče. V ta namen sistem reverzne osmoze uporablja tehnologijo membranske filtracije, ki dopušča pretok le čistim molekulam vode. Večji delci ne morejo priti skozi membrano in odtekajo kot odpadna voda. 
Naprava je zasnovana v standardni modularni obliki. Posamezni deli so nameščeni v skupni osnovni okvir. Konstrukcija okvirja je izdelana iz nerjavnega jekla, tako da le ta zagotavlja življensko dobo sistema. Vse skupaj pa je nameščeno v kontejnerju standardne velikosti.