05 Jun

TESTNI ZAGON ČISTILNE NAPRAVE NA ODLAGALIŠČU LESKOVEC

Obvestili smo vas že, da je bila čistilna naprava na Odlagališče nenevarnih odpadkov Leskovec dostavljena 30.5.2012. Avstrijski izvajalec Rotreat Abwasserreinigung GmbH je s svojimi strokovnjaki omogočil, da je bil testni zagon čistilne naprave uveden danes, 5.6.2012, in ne 6.6., kot je bilo prvotno načrtovano.

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto bo tako lahko odvzel  vzorec izcedne vode že prihodnji torek, 12.6.2012. Rezultate analiz lahko po njihovih zagotovilih pričakujemo do 25.6.2012. Takoj naslednji dan jih bomo posredovali na Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Glede na izkušnje iz prakse v zvezi s čiščenjem izcedne vode iz odlagališč za nenevarne odpadke s pomočjo tehnologije reverzne osmoze, bodo rezultati izdelanih analiz očiščene izcedne vode iz Odlagališča Leskovec zadovoljili vsem zakonskim in podzakonskim aktom.

Dokument o rezultatih analiz bo tako zadnji dokument, ki ga Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) potrebuje za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za Odlagališče v Leskovcu.