29 Maj

ČISTILNA NAPRAVA ZADNJI KORAK PRI PRIDOBITVI OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

Javno podjetje CeROD d.o.o. pospešeno izvaja aktivnosti za čimprejšnjo pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Ponovna vloga za pridobitev OVD-ja je usklajena s Agencijo RS za okolje in oddana v obravnavo, še zadnji korak za pridobitev dovoljenja pa je izgradnja čistilne naprave na odlagališču v Leskovcu, ki jo podjetje vodi v sklopu projekta CeROD II.

Čistilna naprava bo na odlagališče s strani izvajalca pripeljana 30. maja 2012, testni zagon pa se bo začel že 6. junija. Predvideva se, da bo ZZV Novo mesto analizo izcedne vode lahko izdelal že do 25. junija tega leta in da bodo rezultati analize zadostili parametrom, ki so zahtevani v zakonskih in podzakonskih aktih. Po pridobljenih ustreznih rezultatih analize ni nobenih razlogov več, da ARSO ne bi izdal okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče v Leskovcu.

Za nadaljevanje projekta CeROD II je bila na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v začetku letošnjega leta v pregled in potrditev poslana razpisna dokumentacija za »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza«, za izgradnjo katerega je nosilka investicije MO Novo mesto 29. avgusta lanskega leta dobila pozitivno odločbo od službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVRL). MO Novo mesto odgovora s strani pristojnega ministrstva še ni dobila.

Podjetje CeROD d.o.o., kot pooblaščenec nosilke investicije za vodenje projekta CeROD II, izvaja vse potrebne aktivnosti, da bi se projekt čim prej začel in zaključil.