31 Jan

Otvoritev odlagališča nenevarnih odpadkov

Dokončana je izgradnja novega odlagališča nenevarnih odpadkov, ki je bilo zgrajeno v sklopu I. etape I. faze regijskega projekta Center za ravnanje z odpadki Dolenjske – CeROD I.

CeROD I. je prvi tovrstni projekt v Sloveniji, ki je bil sofinanciran s sredstvi Evropske skupnosti in rešuje problematiko ravnanja z odpadki v 15 občinah na področju Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Objekt je otvoril (odprl) minister za Okolje in prostor g. Janez Podobnik.