28 Okt

Nekateri župani o projektu CeROD II

Župani nekaterih občin, ki bodo sodelovale v projektu CeROD II, so podali izjave iz katerih izhaja, da podpirajo začetek izgradnje projekta CeROD II. faza.

mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice
Županja Občine Šmarješke Toplice izražam podporo izgradnji projekta CeROD II, saj bo z realizacijo tega projekta dolgoročno rešen problem odlaganja odpadkov v naši regiji.

Jože Muhič, župan Občine Dolenjske TopliceObčina Dolenjske Toplice je ves čas gradila ravnanje s komunalnimi odpadki na ideji, da jih bo obdelal in trajno odložil Center za ekološko ravnanje z odpadki (CeROD) Novo mesto. Tako smo tudi usmerjali svoja prizadevanja in primerno svojemu solastniškemu deležu pokrivali stroške nastajanja projektov CeROD I in CeROD II. Rezervne variante za ravnanje z odpadki nimamo niti ne vidimo možnosti, da bi jo dobili v razumnem času. Zato vztrajamo na začrtani poti, to je izgradnja CeROD II.

Polona Kambič, županja Občine SemičZa trajno ureditev ravnanja z odpadki je nujno potrebna čim prejšnja nadgradnja objektov za obdelavo odpadkov, zato Občina Semič podpira izvedbo projekta CeROD II.

 Darko Zevnik, župan Občine MetlikaObčina Metlika kot partner v projektu CeROD II podpira čimprejšnjo izvedbo investicije v mehansko-biološko obdelavo odpadkov na odlagališču odpadkov Leskovec, kar bo dolgoročno rešilo problematiko ravnanja z odpadki na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Kot partner v projektu si želimo konstruktuvnega dogovora med vsemi občinami partnericami v projektu.

Franc Škufca, župan Občine ŽužemberkNe glede na zadnje negativne odzive v medijih o začetku gradnje objekta za obdelavo MKO na odlagališču Leskovec-podpis pogodbe z izvajalcem, podpiramo izvedbo projekta CeROD II.

Mojca Čemas Stjepanovič, županja Občine Črnomelj
Izjavljamo, da podpiramo izvedbo projekta CeROD II. faza, s katerim se bo omogočilo celovito in ustrezno ravnanje z odpadki na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
V ta namen smo 4. septembra 2012 podpisali aneks št. 4 k Medobčinski pogodbi o izgradnji in obratovanju regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske – CeROD.

Alojz Knafelj, župan Občine Straža
Občina Straža podpira prizadevanja nosilca investicije CeROD II Mestno občino Novo mesto in upravo družbe CeROD, d.o.o., da v našem imenu pospešeno izvaja vse dogovorjene in sklenjene aktivnosti, ki bi zagotovile Občini Straža z zakonodajo skladno ravnanje z odpadki.
Občina Straža v nadaljevanju investicije vidi edino sprejemljivo možnost, saj bi v nasprotnem primeru lahko nastopilo tudi vračanje že vloženih sredstev.

Andrej Kastelic, župan Občine Mirna peč
V zadevi uresničevanja projekta CeROD II vas obveščamo, da Občina Mirna Peč v celoti podpira vse aktivnosti, ki vodijo k realizaciji predmetnega projekta.Smaramo, da je izvedba projekta CeROD II, za celovito reševanje ravnanja z odpadki na regionalnem nivoju, nujno potrebna in da bosta z njo na ustrezen način rešena tudi problema omejenosti prostih lokacij ter kapacitet za predelavo odpadkov v našem okolju. Občina Mirna Peč trenutno ne vidi možnosti alternativnih rešitev in zato podpira projekt, ki nudi odgovor na perečo problematiko urejanja predeave in odlaganja odpadkov.