09 Jan

Predstavitev projekta CeROD II

Novo mesto, četrtek 9. januar 2014 – Županom občin družbenic Ceroda je bil danes na MO Novo mesto predstavljen idejni projekt CeROD II, vključno s terminskim in finančnim planom.Uvodni besede v zvezi z investicijo CeROD II.faza so podali župan MO Novo mesto Alojzij Muhič, direktor podjetja Riko d.o.o. iz Ribnice Janez Škrabec ter Alenka Muhič kot vodja projekta na MO Novo mesto.
Predstavitev so podali predstavniki podjetja Rika, d.o.o. (g. Grega Verk), novelacijo investicijskega programa je predstavila ga. Anita Gole iz podjetja SL Consult.

Tehnična ter finančna predstavitev projekta:

  • Investicijska vrednost vključuje vse tehnološke sklope in njihove postavke, ter ostale stroške povezane z investicijo, to so priprava PGD, PZI in ostale tehnične dokumentacije, stroške nadzora, stroške stikov z javnostjo, stroške poskusnega obratovanja.
  • Osnova in izhodišča za ocene investicijske vrednosti so izbrane ponudbe izvajalcev za gradnje (ČN in MBO, nadzor za ČN, nadzor za MBO, stiki z javnostjo).
    Predstavljeni so bili tudi vzroki za novelacijo idejnega projekta (IP), ki so v:
  • Zmanjšanju vhodnih količin odpadkov za predelavo odpadkov in upoštevanju novih masnih bilanc (iz 55.500 ton na 41.000 ton),
  • Upoštevanju obstoječih občin podpisnic Medobčinske pogodbe (15 občine Dolenjske, Bele krajine in Posavja) ter še novih občin, ki bodo predelovale odpadke,
  • Investicijski vrednosti v okviru podpisanih pogodb z izvajalci graden, nadzora in stikov z javnostjo,
  • Novelirani operativi stroškov delovanja čistilne naprave za izcedne vode in MBO v skladu s ponudbami izvajalcev.

Županom je bilo tudi pojasnjeno, da se bo po uskladitvi idejnega projekta (IDP) začelo z izdelavo PGD. Večina županov se zaveda, da je izvedbeni rok za projekt CeROD II kratek, saj naj bi po terminskem planu testno obratovanje projekta steklo v aprilu 2015. Iz tega razloga župani podpirajo aktivnosti glede čimprejšnjega začetka izgradnje, potrjen projekt na ministrstvu pa je potrebno izpeljati do konca. Glede na izvedbeni rok ter posledično terminsko črpanje kohezijskih sredstev, se je po mnenju prisotnih potrebno intenzivno posvetiti realizaciji začrtane poti.