30 Jun

PODPIS POGODBE O SOFINANCIRANJU

Ljubljana, 25. 4. 2014 – Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan  in župan MO Novo mesto Alojzij Muhič sta danes popoldne podpisala pogodbo o sofinanciranju za projekt CeROD II. Župan Alojzij Muhič je pogodbo podpisal v imenu 15 županov.

30 Jun

PREDSTAVITEV PROJEKTA CeROD II

Novo mesto, 11. junij 2014 – Mestna občina Novo mesto je skupaj z izvajalci na projektu  CeROD II, na pobudo Civilne iniciative za čisto okolje in zdravo žiuvljenje, danes organizirala srečanje, na katerem so strokovnjaki izvajalcev podrobno predstavili projekt izgradnje sodobnega regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Izvajalca projekta sta priznani podjetji Riko in grški Helector s podizvajalci, ki se ponašata z mnogimi referencami  na projektih s področja varovanja okolja. Oba izvajalca združena v konzorciju zagotavljata tudi najsodobnejšo tehnologijo za odlaganje in predelavo odpadkov ter spoštovanje vseh okoljskih predpisov in zakonodaje. Projekt, ki je delno financiran tudi iz evropskih skladov, bo dolgoročno prispeval predvsem h kakovostnejšemu življenju okoliških prebivalcev in celotnega območja. Izvajalci in upravljalci projekta so danes odgovarjali na vprašanja predstavnikov Civilne iniciative in lokalnih skupnosti. Te so zanimali predvsem ekološki in tehnični vidiki predvidene tehnologije in rešitev, ki jih projekt prinaša v lokalno okolje.

29 Jun

PODPIS IZVAJALSKE POGODBE ZA II. fazo CeROD

V petek 17. septembra  2013 sta Mestna občina Novo mesto in podjetje HELECTOR S.A. podpisala pogodbo za izgradnjo naprave za mehansko-biološko obdelavo odpadko v okviru projekta “Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza. Izgradnja naprave s  kapaciteto 41 tisoč ton odpadkov na leto bo po otvoritvi čistilne naprave decembra lani naslednji velik korak pri izgradnji CeROD II, ki bo za nadaljnjih 30 let rešil problematiko predelave in ustreznega odlaganja odpadkov za več kot 160.000 prebivalcev 15 občin na območju Dolenjske in Posaske regije ter Bele krajine.

29 Jun

SVEČANA OTVORITEV ČISTILNE NAPRAVE za čiščenje izcednih voda

Novo mesto, 12. december 2012 – Blaž Mozetič, vodja sektorja za kohezijsko politiko in investicije, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, Michale Schoeffel, direktor ROTREAT in Alojz Turk, direktor javnega podjetja CeROD, d.o.o. so na odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec svečano otvorili čistilno napravo za izcedne vode.

Objekt je sestavni del približno 32,55 milijona evrov vrednega projekta, ki ga v višini 18,97 milijona evrov iz Kohezijskega sklada sofinancira Evropska unija.

V sklopu otvoritve je potekala tudi poslovna konferenca, kjer so si lahko vsi udeleženci projekta – investitorji, izvajalci in drugi vpleteni ob predavanju izjemnih predavateljev izmenjali mnenja, izkušnje in znanja glede tehnološke pridobitve.