19 Jun

Požarna vaja na odlagališču Leskovec

Leskovec pri Brusnicah – 19. 6. 2018,  ob 9. uri,  se je v sodelovanju z Gasilsko reševalnim centrom Novo mesto (GRC), na Odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec izvedla požarna vaja.

Namen izvedbe je bilo preveriti pripravljenost zaposlenih CeROD-a in status tehnične opreme.

Vaja je obsegala pripravo na terenu, zavarovanje območja, odmik strojev, medsebojno komunikacijo gasilcev in gašenje v okviru zmožnosti regijskega odlagališča na Leskovcu.  Reševalna akcija je stekla preko  112 – RECO, pri kateri so intervenirali tudi gasilce Gasilskega društva Brusnice.

Po uspešnem zaključku vaje je poveljnik GRC-ja Gregor Blažič podal kratko analizo opravljenih aktivnosti (odzivni čas, specifika gašenja odpadkov, lokacije in dostopnost  hidrantnega omrežja).

Na vaji so sodelovali trije zaposleni podjetja CeROD, pet gasilcev iz Gasilskega društva Brusnice in osem gasilcev Gasilsko reševalnega centra Novo mesto.