30 Maj

ČISTILNA NAPRAVA (ČN) DANES PRISPELA NA ODLAGALIŠČE LESKOVEC

Kot je bilo planirano, je izvajalec Rotreat Abwasserreinigung GmbH iz Avstrije danes na odlagališče pripeljal čistilno napravo za izcedne vode in takoj pričel z montažo. Po predvidevanjih naj bi čistilna naprava testno začela obratovati že 6. junija.
Gre za sodobno čistilno napravo, katere osnova je membranska tehnologija čiščenja izcedne vode. Kapaciteta čiščenja izcedne vode iz odlagališča je 30.000  m3/leto. Z izgradnjo čistilne naprave, temelječe na tehnologiji dvojne reverzne osmoze (DRO), se bo izcedna voda lahko očistila neposredno na lokaciji odlagališča nenevarnih odpadkov in se izpuščala v okolje s pomočjo ponikalnice.
Rezervna osmoza je proces čiščenja vode, pri katerem se iz vode odstranijo organska onesnaženja, težke kovine in bakterije ter druge v vodi raztopljene nečistoče. V ta namen sistem reverzne osmoze uporablja tehnologijo membranske filtracije, ki dopušča pretok le čistim molekulam vode. Večji delci ne morejo priti skozi membrano in odtekajo kot odpadna voda. 
Naprava je zasnovana v standardni modularni obliki. Posamezni deli so nameščeni v skupni osnovni okvir. Konstrukcija okvirja je izdelana iz nerjavnega jekla, tako da le ta zagotavlja življensko dobo sistema. Vse skupaj pa je nameščeno v kontejnerju standardne velikosti.

29 Maj

ČISTILNA NAPRAVA ZADNJI KORAK PRI PRIDOBITVI OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

Javno podjetje CeROD d.o.o. pospešeno izvaja aktivnosti za čimprejšnjo pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Ponovna vloga za pridobitev OVD-ja je usklajena s Agencijo RS za okolje in oddana v obravnavo, še zadnji korak za pridobitev dovoljenja pa je izgradnja čistilne naprave na odlagališču v Leskovcu, ki jo podjetje vodi v sklopu projekta CeROD II.

Čistilna naprava bo na odlagališče s strani izvajalca pripeljana 30. maja 2012, testni zagon pa se bo začel že 6. junija. Predvideva se, da bo ZZV Novo mesto analizo izcedne vode lahko izdelal že do 25. junija tega leta in da bodo rezultati analize zadostili parametrom, ki so zahtevani v zakonskih in podzakonskih aktih. Po pridobljenih ustreznih rezultatih analize ni nobenih razlogov več, da ARSO ne bi izdal okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče v Leskovcu.

Za nadaljevanje projekta CeROD II je bila na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v začetku letošnjega leta v pregled in potrditev poslana razpisna dokumentacija za »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza«, za izgradnjo katerega je nosilka investicije MO Novo mesto 29. avgusta lanskega leta dobila pozitivno odločbo od službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVRL). MO Novo mesto odgovora s strani pristojnega ministrstva še ni dobila.

Podjetje CeROD d.o.o., kot pooblaščenec nosilke investicije za vodenje projekta CeROD II, izvaja vse potrebne aktivnosti, da bi se projekt čim prej začel in zaključil.