21 Sep

Dnevi odprtih vrat centrov za ravnanje z odpadki

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko vsako leto organizira večji informativni dogodek, v okviru katerega širši javnosti predstavi izvajanje posameznega operativnega programa, na podlagi katerih poteka črpanje evropskih sredstev. Letos so  v okviru omenjenega dogodka širši javnosti svoja vrata odprli centri za ravnanje z odpadki, ki so sofinancirani s sredstvi Evropske unije.

V okviru dogodka, ki je potekal od 26. – 30. septembra, so svoja vrata javnosti odprlo pet centrov, in sicer v Puconcih, Celju (vključno s Toplarno), Novem mestu, Ljubljani in na Koroškem. Obiskovalci so se tako lahko v okviru vodenih ogledov neposredno seznanili s projekti, ki so bili v našem okolju sofinancirani z evropskimi sredstvi in ki bistveno vplivajo tudi na izboljšanje vašega vsakdanjega življenja.