08 Jul

Predstavitev VLOGE ZA PRIDOBITEV FINANČNE POMOČI KOHEZIJSKEGA SKLADA ZA PROJEKT CeROD II

V sredo, 6. 7. 2011 je bila v sejni sobi podjetja CeROD, d.o.o. pripravljena predstavitev Vloge za pridobitev finančne pomoči kohezijskega sklada za projekt CeROD II, za člane sveta KS Brusnice.

Na predstavitvi so bili s strani investitorja  prisotni župan Alojzij Muhič, g. Borut Novak in g. Jože Kobe, s  strani pooblaščenca za vodenje projekta CeROD II (podjetje CeROD, d.o.o. ) sta bila prisotna direktor Alojz Turk in g. Slavko Janežič  ter s strani KS Brusnice predsednik KS  g. Anton Vovko s člani sveta KS.

Na pobudo pooblaščenca za vodenje projekta CeROD II investitorju, je bila predstavitev Vloge za pridobitev finančne pomoči kohezijskega sklada za projekt CeROD II, prikazana tudi članom sveta KS Brusnice.

Predstavitev je podal g. Slavko Janežič.
Predstavil je kratek opis projekta, izbor variant, opisa varinat tehnološkega izbora, tehnološki proce, tehnični opis investicij v projektu, masno bilanco, terminski plan, investicijske vrednosti ter vire financiranja.

Projekt Center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza je namenjen zmanjšanju količin odloženih odpadkov na Odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec in posledično podaljšanju njegove življenske dobe.
Z izvedbo bo izboljšana tudi predelava in odstranjevanje odpadkov za prebivalce Dolenjske in Posavske regije ter Bele krajine.

Z izvedbo II. faze projekta CeROD je predvidena gradnja:
– mehansko biološke naprave (MBO) za obdelavo odpadkov, z zunanjo ureditvijo
– čistilne naprave za izcedne vode
– električno izrabo plina in proizvodnjo električne energije
– informacijski sistem

04 Jul

OBISK DELEGACIJE SVRL-ja

V sredo, 15. 6. 2011, je naše podjetje obiskala delegacija SVRL-ja pod vodstvom vodje Sektorja za Kohezijski sklad, ga. Irena Brcko – Kogojeve.
Po uvodnih nagovorih smo udeležence delegacije v prvem delu obiska v sproščenem razgovoru in vzdušju seznanili z vsebino Vloge za potrditev pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj/Kohezijski sklad za izgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza (R CeROD II). Vloga je v zaključni fazi usklajevanja na MOP RS.
Drugi del obiska pa je bil namenjen predstavitvi in pregledu obsega del, ki je bil izveden v sklopu izgradnje prvega dela projekta R CeROD I in se je odvijal na Odlagališču Leskovec. Izgradnja CeROD I je bila delno že sofinancirana s sredstvi Evropskega  sklada za regionalni razvoj/Kohezijski sklad.