29 Jun

PODPIS IZVAJALSKE POGODBE ZA II. fazo CeROD

V petek 17. septembra  2013 sta Mestna občina Novo mesto in podjetje HELECTOR S.A. podpisala pogodbo za izgradnjo naprave za mehansko-biološko obdelavo odpadko v okviru projekta “Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza. Izgradnja naprave s  kapaciteto 41 tisoč ton odpadkov na leto bo po otvoritvi čistilne naprave decembra lani naslednji velik korak pri izgradnji CeROD II, ki bo za nadaljnjih 30 let rešil problematiko predelave in ustreznega odlaganja odpadkov za več kot 160.000 prebivalcev 15 občin na območju Dolenjske in Posaske regije ter Bele krajine.