29 Jun

SVEČANA OTVORITEV ČISTILNE NAPRAVE za čiščenje izcednih voda

Novo mesto, 12. december 2012 – Blaž Mozetič, vodja sektorja za kohezijsko politiko in investicije, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, Michale Schoeffel, direktor ROTREAT in Alojz Turk, direktor javnega podjetja CeROD, d.o.o. so na odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec svečano otvorili čistilno napravo za izcedne vode.

Objekt je sestavni del približno 32,55 milijona evrov vrednega projekta, ki ga v višini 18,97 milijona evrov iz Kohezijskega sklada sofinancira Evropska unija.

V sklopu otvoritve je potekala tudi poslovna konferenca, kjer so si lahko vsi udeleženci projekta – investitorji, izvajalci in drugi vpleteni ob predavanju izjemnih predavateljev izmenjali mnenja, izkušnje in znanja glede tehnološke pridobitve.