tel: 07/39 17 850, fax: 07/39 17 857,
e-pošta: cerod@cerod.org
Spletna stran CeROD za boljše delovanje uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti.
Novice
POŽARNA VAJA NA ODLAGALIŠČU LESKOVEC2018-06-19 13:35:46

Leskovec pri Brusnicah – 19. 6. 2018, ob 9. uri,  se je v sodelovanju z Gasilsko reševalnim centrom Novo mesto (GRC), na Odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec izvedla požarna vaja.
   
Namen izvedbe je bilo preveriti pripravljenost zaposlenih CeROD-a in status tehnične opreme.
 
Vaja je obsegala pripravo na terenu, zavarovanje območja, odmik strojev, medsebojno komunikacijo gasilcev in gašenje v okviru zmožnosti regijskega odlagališča na Leskovcu.  Reševalna akcija je stekla preko  112 – RECO, pri kateri so intervenirali tudi gasilce Gasilskega društva Brusnice.
 
Po uspešnem zaključku vaje je poveljnik GRC-ja Gregor Blažič podal kratko analizo opravljenih aktivnosti (odzivni čas, specifika gašenja odpadkov, lokacije in dostopnost  hidrantnega omrežja).
 
Na vaji so sodelovali trije zaposleni podjetja CeROD, pet gasilcev iz Gasilskega društva Brusnice in osem gasilcev Gasilsko reševalnega centra Novo mesto.
 
Več
PRIREDITEV DAN ZEMLJE, NOVI TRG NOVO MESTO, 20.4.2018, 9.00 - 12.302018-04-19 09:01:16
 • PREDSTAVITVE EKOLOŠKIH DEJAVNOSTI POSAMEZNIH OSNOVIH ŠOL NA STOJNICAH IN V OKVIRU DELAVNIC (15 osnovnih šol -  Brusnice, Bršljin, Center, Drska, Otočec, Šentrupert, Dolenjske Toplice, Dragotin Kette, Toneta Pavčka, Grm, Stopiče, Šmarjeta, Vavta vas, Šmihel, Frana Metelka Škocjan)          
 
 • PROGRAM NA ODRU
- PREDSTAVITVENE TOČKE:
 • OSNOVNOŠOLCI (Bršljin, Drska, Grm, Vavta vas, Center, Otočec, Dolenjske Toplice, Šmihel),
 • DRPD Novo mesto z modno revijo,
 • NOVOMEŠKE MAŽORETE,
 • PLESNI STUDIO NOVO MESTO,
 • SOKOLSKA VAJA,
 • BQL,   
 • POZDRAVNI GOVORI (župani, direktor Komunale Novo mesto, direktor CeRODa),
 • PODELITEV PLAKET IN NAGRAD.
 
 •  PREDSTAVITVENE STOJNICE IN DELAVNICE POSAMEZNIH DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ
 • CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA GRM,
 • DRUŠTVO PARAPLEGIKOV DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA,
 • DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO,
 • ROD GORJANSKIH TABORNIKOV,
 • ZAVOD ZA GOZDOVE RS OE NM,
 • OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA, ENOTA NOVO MESTO – predstavitev projekta Kreativen,
 • RECIKLARNA V OKVIRU DRUŠTVA ROKOROKI so.p.,
 • ČEBELARSTVO KAPŠ,
 • NOVOMEŠKE MAŽORETE,
 • MESTNA OBČINA NOVO MESTO – promocija GONM,
 • KOMUNALA NOVO MESTO,
 • PAROBEK – UNIKATNI LESENI IZDELKI,
 • VALTEX,
 • IHELP,
 • KERAMIKA GLIGIĆ,
 • HIŠA DOBREGA KRUHA,
 • MAMIN KOTIČEK
 • TENIŠKI KLUB KRKA OTOČEC
 
 • PREDSTAVITEV:
 • MINI PLANICA,
 • družba ZEOS, d.o.o. se letošnjemu dogodku pridružuje v sklopu svojih aktivnosti pri projektu Life Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. Na dogodku se bo predstavila z aktivnostmi:
  • E-TRANSFORMER - Multimedijski tovornjak, ki se na dan dogodka razstavi v pravo potujočo učilnico; na strehi vozila je nameščena fotovoltaika, s pomočjo katere se predvaja video predstavitev v njegovi notranjosti.
  • PREDSTAVITEV MOBILNEGA ZBIRANJA STARIH APARATOV - V Novem mestu z okolico bo med 23. in 25. aprilom potoval poseben mobilni zbiralnih za stare aparate, sijalke in baterije, kamor bodo lahko občanke in občani brezplačno oddali tovrstne odpadke.
  • PRIKOLESARI ELEKTRIKO - Poženi posebno sobno kolo in prižgi sijalke ter radio.
  • E-LABIRINT – Preizkusi se v spretnosti in pridi na cilj brez dotikanja napisa
  • FOTOROBOTEK - Fotkaj se z našo maskoto ECI-jem in si fotko pošlji na svoj e-naslov.
  • ZADENI IN ZADENI – Poskusi zadeti čim več mobilnih telefonov.

Več
12 LET OBSTOJA JAVNEGA PODJETJA CeROD, d.o.o.2018-03-01 13:47:34
Pričetki aktivnosti za izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske segajo v leto 1999, ko se je začela pripravljati investicija. Cilji projekta so ves čas usmerjeni v reševanje dolgoročnega in enotnega ravnanja z odpadki. Občine Dolenjske, Bele krajine in Posavja so v letu 2005 ustanovile javno podjetje CeROD, ki je začelo obratovati z dnem 1. 3. 2006. 

Prvi del investicije, ki je obsegala sanacijo in zapiranje obstoječega odlagališča ter izgradnjo novega odlagališča, je bil uspešno zaključen v začetku leta 2007, ko je tudi začelo obratovati novo odlagališče s kapaciteto preko 1,3 mio m3 odpadkov, trenutna zasedenost odlagališča pa je 0,5 mio m3.

Družba Cerod vseh dvanajst let obstoja uspešno izvaja dejavnost gospodarske javne službe obdelave in odlaganja odpadkov. Poudariti želimo, da pri ravnanju z odpadki, kakor tudi pri varovanju okolja, sledimo državnim in evropskim usmeritvam ter pri svojem delovanju upoštevamo stroga okoljska merila in izpolnjujemo zahteve iz okoljevarstvenega dovoljenja. 
 
Pred nami je veliko izzivov
Načrti javnega podjetja CeROD so usmerjeni v zagotavljanje najvišje možne stopnje racionalne snovne in energijske izrabe odpadkov ter v varno in za okolje sprejemljivo končno oskrbo odpadkov, s čimer bomo pomembno prispevali k trajnostnemu in družbeno odgovornemu ravnanju z odpadki v regiji. V naslednjem kratkoročnem obdobju načrtujemo zgraditi manjši objekt za MBO odpadkov. Z njegovo izgradnjo bo zagotovljena tudi dolgoročna obdelava komunalnih odpadkov za dolenjske in belokranjske občine.  V letošnjem letu bo izvedena investicija za namen izkoriščanja odlagališčnega plina v energetske namene.
 
 
Novo mesto, 1.3.2018

Več
NIŽJE CENE KOMUNALNIH STORITEV OBDELAVE IN ODLAGANJA ODPADKOV2018-01-19 12:20:56
Svet županov Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD) je dne 14. 12. 2017 na svoji redni 18. seji soglasno sprejel sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen za storitev obdelave in odlaganja odpadkov za obdobje po 1.1.2018. Zaradi uspešnih ukrepov, ki jih je CeROD izvajal v smeri doseganja obsega poslovanja in obvladovanja stroškov v lanskem in letošnjem letu, bo skupna cena obdelave in odlaganja odpadkov za občane dolenjskih in belokranjskih občin z novim letom nižja za 17 %. Ker je nižja tudi cena odlaganja na tono, bo imelo navedeno vpliv tudi za občane posavskih občin, ki na CeROD-u izvajajo le odlaganje odpadkov.

Na podjetju CeROD ocenjujemo, da bo prihranek z novim cenikom znašal približno 1,2 evra na mesec za štiričlansko gospodinjstvo. Prav tako bo zaradi pozitivnega poslovanja podjetja CeROD v letu 2017, Svet županov v začetku prihodnjega leta odločal o predlogu, da se občanom vrne med 15 in 20 odstotkov plačil iz leta 2017, kar pomeni znesek za obdelavo in odlaganje odpadkov v višini obračuna te storitve na dveh mesečnih položnicah.

Na Svetu županov je bil soglasno sprejet še Poslovni plan in plan investicij za leto 2018. Vsi družbeniki so pozdravili izboljšanje delovanja in s tem vplivov odlagališča v Leskovcu (odprava neprijetnih vonjav) in občutno izboljšanje poslovanja podjetja.
Več
POSTAVITEV SPOMINSKEGA OBELEŽJA2017-07-27 13:10:01
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske je dne 21. 6. 2017 otvorilo spominsko obeležje pri vhodu v objekt Kettejev drevored 3, Novo mesto, kjer je sedaj sedež javnega podjetja CeROD, d.o.o.

V navedeni stavbi je v času priprav in vojne za Slovenijo deloval Območni štab za TO Novo mesto, kateri je imel pomembno vlogo pri varovanju osamosvojitvenih procesov in vojne za Slovenijo.
Več
DAN ZEMLJE 20172017-04-24 09:14:09

Novo mesto, 21. april 2017 - V sklopu EKO-TEDNA in ob DNEVU ZEMLJE je tudi družba CeROD d.o.o., sodelovala na prireditvi  DAN ZEMLJE 2017, ki je potekala v petek, 21. 4. 2017, na Glavnem trgu.
Pri tem smo na Centru za ravnanje z odpadki (odlagališče Leskovec) sprejeli dve skupini iz osnovne šole ter skupino višješolskega programa.  Predstavili smo jim organizacijo podjetja in potek ravnanja z odpadki na odlagališču.
Prav tako smo zaposleni v podjetju CeROD, d.o.o.,  očistili okolico upravne stavbe s čimer smo tudi pripomogli k ohranjanju okolja. 
Več
2. EKO TEDEN 18. - 21. april 20172017-04-13 08:19:28

21. aprila 2017 bomo skupaj s šolami obeležili svetovni dan Zemlje, ostaja pa lanska pobuda, da se okoljevarstvenim temam vnovič posveti cel teden. 1.EKO TEDEN smo lansko leto uspešno zastavili in skupaj izpeljali, zato letos nadaljujemo in organiziramo 2. EKO TEDEN, v katerega se bodo vključili različni novomeški zavodi in del svoje dejavnosti posvetili ekološkim temam.
 
Več
PRAVI POKAZATELJ CEN ZA SMETI SO KOMUNALNE POLOŽNICE2016-07-05 11:45:36
Ravnanje z odpadki obsega zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, obdelavo in odlaganje preostankov obdelave odpadkov. Nekatere storitve v tej verigi se zaračunavajo v dejanskih kg, druge pa izvajalci različno preračunavajo (povečajo težo) glede na število in velikost posod, število odvozov,…. Zato so potrebne pri navedbah o cenah jasne opredelitve. Pod drobnogled smo vzeli komunalne položnice iz primerljivih gospodinjstev Novega mesta, Straže, Krškega,… Presenetil nas je način zaračunavanja v Krškem in sprašujemo se o učinkovitosti njihovega celotnega sistema ravnanja z odpadki, saj občan Krškega plača več kot občan Novega mesta in občan Straže.
Več
ČISTILNA AKCIJA V SKLOPU EKO-TEDNA2016-04-21 07:38:21
V sklopu Eko-tedna smo zaposleni podjetja CeROD, d.o.o., očistili okolico upravne stavbe. Ob 10. letnici delovanja podjetja, pa smo ob vhodu na odlagališče Leskovec posadili sivke in drevo.
Več
Dan Zemlje 20162016-04-19 11:43:37
Več
Ob 10. obletnici Ceroda sprejeti obetavni dolgoročni načrti 2016-03-11 15:31:29
Javno podjetje Cerod in deset občin družbenic iz Dolenjske ter Bele krajine namerava na Leskovcu zgraditi obrat za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov (MBO) z letno zmogljivostjo obdelave 25.000 ton. Po izgradnji lastnih kapacitet bodo cene za obdelavo in odlaganje odpadkov nižje od sedanjih, obremenitve na okolje pa manjše. Kapacitete odlagališča ob sedaj veljavni zakonodaji zadoščajo za naslednjih petdeset let in več. 

Po vseh zapletih v zvezi z investicijo CeROD II so se dolenjske, posavske in belokranjske občine dokončno dogovorile o medobčinski politiki glede prihodnjega ravnanja z odpadki ter o sodelovanju pri izgradnji potrebnih kapacitet za mehansko-biološko obdelavo komunalnih odpadkov. Vseh petnajst občin ima interes dolgoročno odlagati odpadke na že pred leti zgrajenem sodobnem odlagališču na Leskovcu. Za izgradnjo lastnega MBO na Leskovcu pa so zainteresirane dolenjske in belokranjske občine. 

Več
POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA OBDELAVO ODPADKOV PO 1. 1. 20162016-02-18 11:34:49
Javno podjetje CeROD d.o.o. je izvedlo odprte postopke za izbor izvajalcev za potrebe začasnega ravnanja z odpadki na odlagališču Leskovec (do izgradnje manjšega MBO).
Zaradi primerljivosti načinov ravnanja z odpadki (najem, odvoz, nakup), načinov obdelave odpadkov in ravnanja z izločenimi frakcijami je bilo izvedenih več javnih naročil, vse z namenom pridobiti najugodnejšo ceno ravnanja z odpadki za končnega uporabnika iz območij družbenic j.p. CeROD.
Več
Pripravili smo novi koncept prihodnjega celovitega ravnanja z odpadki2015-08-24 13:42:39
Svet županov CeROD, d.o.o. je na svoji seji dne 13. 5. 2015 sprejel sklep, da se projekt CeROD II. faza prekine.

Novi, manjši projekt zajema izgradnjo obrata za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (MBO) kapacitete 25.000 ton/leto, s pripadajočo zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo. Poleg tega bomo v našem centru v Leskovcu tudi vnaprej sprejemali biološko razgradljive odpadke in nekomunalne odpadke. Predvidena tehnologija obdelave odpadkov, ki bo skladna z veljavno zakonodajo, bo doprinesla k bistvenemu zmanjšanju odloženih količin odpadkov na odlagališče in k dodatnemu zmanjševanju obremenitve okolja.
Več
ZAGOVARJAMO IZVEDBO REGIJSKEGA CENTRA CeROD II2014-12-15 13:39:22

Novo mesto, 15. december 2014 - V zvezi s projektom CeROD II smo 15. družbenicam iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja poslali poročila in izračune glede financiranja projekta Cerod II – različne možnosti glede na delež zagotavljanja sredstev v posameznem letu s strani Kohezijskega sklada, državnega proračuna in proračuna občin, vključno z opredelitvijo tveganj, če se projekt CeROD II ne izvede.
Radi bi poudarili, zakaj zagovarjamo, da se projekt CeROD II izvede in kakšne koristi zagotavlja.
 

 
 

Več
Sprejem Jake Šikonje, udeleženca olimpijade GENIUS 20142014-07-14 15:17:55
Novo mesto, 11. julij 2014 - Direktor CeROD, d.o.o. Alojz Turk je čestital  Jaki Šikonji za izjemen dosežek na   Olimpijadi mladih raziskovalcev GENIUS 2014 v ZDA, katerega sta skupaj z Alešem Zupančičem dosegla z nalogo z naslovom "Možnost izrabe organskih gospodinjskih odpadkov za proizvodnjo vodika," ki sta jo izdelala na Kemijskem inštitutu v Ljubljani v Laboratoriju za okoljske vede in inženirstvo.
Več
PREDSTAVITEV PROJEKTA CeROD II2014-06-12 14:29:45

Novo mesto, 11. junij 2014 – Mestna občina Novo mesto je skupaj z izvajalci na projektu CeROD II, na pobudo Civilne iniciative za čisto okolje in zdravo življenje, danes organizirala srečanje, na katerem so strokovnjaki izvajalcev podrobno predstavili projekt izgradnje sodobnega regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Izvajalca projekta sta priznani podjetji Riko in grški Helector s podizvajalci, ki se ponašata z mnogimi referencami na projektih s področja varovanja okolja. Oba izvajalca združena v konzorciju zagotavljata tudi najsodobnejšo tehnologijo za odlaganje in predelavo odpadkov ter spoštovanje vseh okoljskih predpisov in zakonodaje. Projekt, ki je delno financiran tudi iz evropskih skladov, bo dolgoročno prispeval predvsem h kakovostnejšemu življenju okoliških prebivalcev in celotnega območja. Izvajalci in upravljalci projekta so danes odgovarjali na vprašanja predstavnikov Civilne iniciative in lokalnih skupnosti. Te so zanimali predvsem ekološki in tehnični vidiki predvidene tehnologije in rešitev, ki jih projekt prinaša v lokalno okolje.

Več
2014-04-26 18:20:42
Ljubljana, petek, 25. 4. 2014 – Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan in župan MO Novo mesto Alojzij Muhič sta danes popoldne podpisala pogodbo o sofinanciranju za projekt CeROD II. Muhič je pogodbo podpisal v imenu 15 županov.
Izgradnja CeROD II. faza je na področju ravnanja z odpadki ena ključnih razvojnih in investicijskih nalog MO Novo mesto, kakor tudi širše Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Židan je ob tem čestital za vztrajnost in priznal, da država do svojih občin v iztekajočem se kohezijskem obdobju ni bila najbolj korektna. "Država si ne more domišljati, da ima pravico vsako leto spreminjati pogoje," je izpostavil minister. CeROD II mora biti zgrajen do konca leta 2015.
Več
2014-04-04 08:04:27
CeROD ne dviga stroškov na način, da bi bremenil občana; pojasnilo zaradi spremenjenih cen

Glede na to, da je bilo v medijih v zadnjem obdobju pogosto navedenih nekaj nepravilnih informacij o povišanju cen, kar predstavlja zavajanje uporabnikov oziroma se pojavljajo različne interpretacije cene za storitve, ki jih izvaja podjetje CeROD, vam podajamo naslednje pojasnilo glede spremembe cen.
Podjetje CeROD je v zadnjih letih zaradi zmanjšanih količin odpadkov tudi zmanjševalo stroške ravnanja z odpadki, ki bi bremenili občana.

Odlaganje odpadkov se je v zadnjih letih za več kot polovico zmanjšalo,
s tem tudi naši stroški do občanov prepolovili
 
Glede na to, da  je bilo v letu 2008 odloženih 400 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, po uvedbi ločenega zbiranja odpadkov in začetka sortiranja leta 2011 pa je odlaganje na posameznika močno padlo, saj je znašalo:
leta 2011  228 kg/ prebivalca,
leta 2012  214 kg/prebivalca in
leta 2013 več kot pol manj, torej 188 kg/prebivalca;
navedeno pomeni, da se je skupna količina odpadkov prepolovila, kar rezultira, da je potrebnega tudi manj odvoza in da je posledično manj količin odpadkov, pripeljanih s strani komunalnih podjetij iz prispevnega območja CeROD.
 
CeROD je tako gledano na skupno letno količino tudi komunalnim podjetjem zaračunaval odlaganje manjših količine odpadkov, kar pomeni, da so se stroški odlaganja za komunalna podjetja zmanjševali.
Zaradi zmanjšane količine odloženih odpadkov je CeROD od leta 2011 zaračunal manj komunalnim podjetjem, kar pomeni, da bi se tudi stroški do občanov lahko prepolovili (zmanjšali).
 
Določanje cen komunalnih podjetij (prevoz, zbiranje) ni v pristojnosti CeRODa, vendar je ta podatek izrednega pomena za razumevanje nepravilnih navedb določenih komunalnih podjetij glede zavajanje javnosti o neresničnih podatkih glede podražitve. Gre torej za zavajanje ljudi na račun različnih enot oz. mer o količinah oz. volumnu. Relevantno merilo odločenih odpadkov za CeROD je teža odloženih odpadkov, kar je tudi predmet poročanja CeRODa na Agencijo za okolje.
 
Obdelava odpadkov – nova storitev, zaračunana prvič
 
CeROD do prejšnjega meseca komunalnim podjetjem ni zaračunaval storitve obdelave komunalnih odpadkov. Leta 2011 je namreč Slovenija s predpisom uvedla potrebno sortiranje odpadkov na centrih, ki pa ga CeROD ni dodatno zaračunaval občanom, kot je bila praksa drugje po Sloveniji.
Storitev obdelave se do sedaj občanom torej ni zaračunavala, saj smo v podjetju CeROD izvajali poračun tega stroška z dodatnimi količinami (prevzem odpadkov iz drugih občin), kar je bilo potrjeno z vsakoletnim poslovnim planom podjetja.
Gre torej za novo storitev obdelave odpadkov in ne za zvišanje cene. Obdelava tako znaša 33 eurov na tono obdelanih odpadkov, kar bo občanom prvič zaračunano sorazmerno na njihovo koriščanje od 8. 3. 2014. Strošek obdelave komunalnih odpadkov se komunalnim podjetjem zaračuna po toni, le-ta pa zaračuna storitev občanov glede na velikost oz. volumen posode.

Po predpostavki, da odložimo v povprečju 188 kilogramov odpadkov po obdelavi na občana (prispevno območje CeROD), pride cena odlaganja na občana 1,14 evra na mesec. Ob predpostavki, da obdelamo za občana približno 200 kg, je cena za obdelavo na občana mesečno 0,55 evra na mesec. Skupni strošek v povprečju na občana za storitvi (odlaganje in obdelava), ki ju opravi CeROD, tako znaša 1,69 evra na mesec.
 


CeROD, d. o. o.
Več
CENIK STORITEV GJS OBDELAVE DOLOČENIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN CEN STORITEV GJS ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV2014-03-07 14:39:21
Obveščamo vas, da je Svet županov j.p. Cerod d.o.o. na današnji seji sprejel naslednji
 
SKLEP št. 4/13 
 
Na podlagi 45. člena v zvezi s 43. členom Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Cerod, d.o.o., čistopis z dne 7.5.2013 in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012, 109/2012) Svet županov javnega podjetja Cerod, d.o.o.  na 13. seji, dne 7.3.2014 potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obdelave določenih komunalnih odpadkov in cen storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in sprejema naslednje cene:
 • Predračunska cena GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je 0,0335336 €/kg.
 • Predračunska cena GJS odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih  odpadkov je 0,0726205  €/kg, od tega je predračunska cena javne infrastrukture 0,0275103 €/kg in predračunska cena storitve 0,0451102 €/kg.
 V predračunsko ceno GJS odlaganja je vključena okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
 
Sklep prične veljati naslednji dan po potrditvi in se objavi na spletni strani javnega podjetja Cerod, d.o.o..

Do 31.8.2014 se pripravi s polletnim poročilom tudi polletna analiza stanja.

______________________________

Objava na spletu in oglasni deski CeROD d.o.o. 7.3.2014.

 
Več
PREDSTAVITEV PROJEKTA CeROD II. faza2014-01-16 14:50:56
Novo mesto, četrtek 9. januar 2014 - Županom občin družbenic CeROD-a je bil danes na MO Novo mesto predstavljen idejni projekt CeROD II, vključno s terminskim in finančnim planom.

Uvodne besede v zvezi z investicijo CeROD II. faza so podali župan MO Novo mesto Alojzij Muhič, direktor podjetja Riko, d.o.o. iz Ribnice Janez Škrabec ter Alenka Muhič kot vodja projekta MO Novo mesto.

Predstavitev so podali predstavniki podjetja Riko, d.o.o. (g. Grega Verk), novelacijo investicijskega programa je predstavila ga. Anita Gole iz podjetja Sl consult.
Več
Nekateri župani o projektu CeROD II2013-10-28 12:55:20


Župani nekaterih občin, ki bodo sodelovale v projektu CeROD II, so podali izjave iz katerih izhaja, da podpirajo začetek izgradnje projekta CeROD II. faza.
Več
PODPIS IZVAJALSKE POGODBE ZA II. fazo CeROD2013-09-28 11:35:04
V petek 27. septembra 2013, ob 12. uri na rotovžu, sta Mestna občina Novo mesto kot nosilka projekta 15-ih družbenic CeROD in podjetje HELECTOR S.A. Grčija, podpisala pogodbo za izgradnjo naprave za mehansko-biološko obdelavo odpadkov v okviru projekta "Regijski center za ravnanje z odpadki dolenjske - II. faza".

Več
2013-05-14 14:36:33
DAN ZEMLJE 2013

DOLENJSKI OSNOVNOŠOLCI
so se že OSMO leto zapored pod vodstvom Komunale Novo mesto
srečali ob svetovnem dnevu Zemlje.


To druženje je potekalo v petek,
26.4.2013,od 9. do 12.30 ure,
na Glavnem trgu v Novem mestu.


Več
2013-04-24 13:34:49
 O B V E S T I L O

Spoštovani poslovni partnerji in ostali uporabniki Odlagališča Leskovec.
 
Obveščamo vas, da bo Odlagališče v skladu s sprejetim delovnim koledarjem podjetja CeROD d.o.o. ZAPRTO, in sicer: 

v soboto 27.4.2013,
sredo 1.5. 2013  in
Četrtek 2.5.2013.

 
Prav tako odlagališče ne obratuje ob nedeljah. Ostale dni pa bo obratovanje potekalo nemoteno.

CeROD, d.o.o.
          
 
Več
OBISK OKOLJSKEGA MINISTRA MOLDAVIJE G. GHEORGHE SALARU2013-04-05 11:41:17

Na Odlagališču Leskovec je bila dne 5.4.2013 delagacija iz Romunije in Moldavije, v spremstvu okoljskega ministra Moldavije g. Gheorghe Salaru,  si je ogledala čistilno napravo. 

Po ogledu čistilne naprave je delegacijo v prostorih Rotovža sprejel tudi župan MO Novo mesto Alojzij Muhič.
 

 
Več
SVEČANA OTVORITEV ČISTILNE NAPRAVE za čiščenje izcednih voda in naprave BACOM - linije za predelavo bioloških blat z dodatkom pepela v kompozit CERODIT2012-12-13 13:01:52
Včeraj, 12. decembra, so Blaž Mozetič, vodja sektorja za kohezijsko politiko in investicije, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, Michale Schöeffel, direktor ROTREAT in Alojz Turk, direktor javnega podjetja CeROD d. o. o., na odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec svečano otvorili čistilno napravo za izcedne vode. Objekt je sestavni del približno 32,55 milijona evrov vrednega projekta, ki ga v višini 18,97 milijona evrov iz Kohezijskega sklada sofinancira Evropska unija. Poleg tega so botrovali tudi otvoritvi naprave BACOM za predelavo biološkega blata.
Več
POSLOVNA KONFERENCA2012-12-11 13:04:12

Javno podjetje CeROD d.o.o. v sodelovanju z izvajalci pripravlja
 
POSLOVNO KONFERENCO,

ki bo v sredo, 12. decembra 2012, ob 9.00 uri

v prostorih zavoda Grm Novo mesto – centra biotehnike in

turizma, Sevno 13, velika predavalnica

in

OTVORITEV NOVIH TEHNOLOŠKIH NAPRAV,

ki bo ob 14.30 uri na Odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec - spodnje parkirišče.
_________________________________________________________________

TISKOVNA KONFERENCA, glede novih tehnoloških naprav, bo 12.12.2012, ob 14:00, na Odlagališču Leskovec - stavba pri zgornjem parkirišču 


GRADIVO ZA MEDIJE NA ZAVIHKU ...več...

Več
NOVINARSKA KONFERENCA - PRIDOBITEV OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA (OVD) ZA ODLAGALIŠČE LESKOVEC2012-07-10 15:13:10
 
Dne 10.7.2012 je bila na sedežu podjetja Cerod d.o.o. izvedena novinarska konferenca, kjer je bilo predstavljeno pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za Odlagališče Leskovec. Na konferenci so sodelovali generalni direktor Agencije Republike Slovenije za okolje Silvo Žlebir, župan MO Novo mesto Alojzij Muhič in direktor CeROD, d.o.o. Alojz Turk.
Več
KONFERENCA ZA MEDIJE, dne 10.7.2012, ob 10 uri2012-07-09 16:14:57

PRIDOBITEV OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZA             ODLAGALIŠČE LESKOVEC

Več
TESTNI ZAGON ČISTILNE NAPRAVE NA ODLAGALIŠČU LESKOVEC2012-06-05 15:04:26
Obvestili smo vas že, da je bila čistilna naprava na Odlagališče nenevarnih odpadkov Leskovec dostavljena 30.5.2012. Avstrijski izvajalec Rotreat Abwasserreinigung GmbH je s svojimi strokovnjaki omogočil, da je bil testni zagon čistilne naprave uveden danes, 5.6.2012, in ne 6.6., kot je bilo prvotno načrtovano.
Več
ČISTILNA NAPRAVA (ČN) DANES PRISPELA NA ODLAGALIŠČE LESKOVEC2012-05-30 12:31:18
Kot je bilo planirano, je izvajalec Rotreat Abwasserreinigung GmbH iz Avstrije danes na odlagališče pripeljal čistilno napravo za izcedne vode in takoj pričel z montažo. Po predvidevanjih naj bi čistilna naprava testno začela obratovati že 6. junija.
Več
ČISTILNA NAPRAVA ZADNJI KORAK PRI PRIDOBITVI OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA 2012-05-29 12:00:00

Čistilna naprava bo na odlagališče s strani izvajalca pripeljana 30. maja 2012, testni zagon pa se bo začel že 6. junija. Predvideva se, da bo ZZV Novo mesto  analizo izcedne vode lahko izdelal že do 25. junija tega leta in da bodo rezultati analize zadostili parametrom, ki so zahtevani v zakonskih in podzakonskih aktih. Po pridobljenih ustreznih rezultatih analize ni nobenih razlogov več, da ARSO ne bi izdal okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče v Leskovcu.


Več
OBVESTILO O ZAČASNEM ZAPRTJU ODLAGALIŠČA LESKOVEC2012-04-20 14:47:01

Obveščamo vas, da je Svet županov dne 20.4.2012 sprejel sklep, da Odlagališče Leskovec  zaradi nepridobljenega okoljevarstvenega dovoljenja  in zaradi izdane inšpekcijske odločbe preneha prevzemati odpadke od 23.4.2012 dalje.

Odlagališče bo zaprto 15 dni, in sicer od 23.4.2012 do najkasneje 7.5.2012.

Več
DAN ZEMLJE 20122012-04-18 12:11:56


Druženje bo potekalo v petek,

20.4.2012,

od 9. do 12.30 ure,

na Glavnem trgu v Novem mestu.

Več
Akcija 2012-04-17 07:24:13

Dne 24. marca 2012 je v Sloveniji potekala akcija "Očistimo Slovenijo 2012". V akciji so sodelovale tudi občine družbenice. 
Več
Sprejem odpadkov v okviru akcije "Očistimo Slovenijo 2012"2012-03-20 15:12:59

 
 Dne 24. marca 2012 bo v Sloveniji organizirana vseslovenska prostovoljska okoljska akcija.


Pobudo družbenic za sodelovanje v akciji s strani podjetja Cerod d.o.o.  ter  določitev količin
brezplačnega sprejemanja odpadkov po posamezni občini je dne 20.3.2012 obravnaval tudi SVET ŽUPANOV kot organ upravljanja družbe CeROD d.o.o.  

                                                                                                          

Več
Dnevi odprtih vrat centrov za ravnanje z odpadki 2011-09-21 15:06:11
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je organizirala večji informativni dogodek, v okviru katerega  je javnosti predstavila izvajanje posameznega operativnega programa, na podlagi katerih poteka črpanje evropskih sredstev.
V okviru dogodka, ki je 
potekal od 26. – 30. septembra, je svoja vrata javnosti odprlo pet centrov, ki so bili  sofinancirani z evropskimi sredstvi in ki bistveno vplivajo tudi na izboljšanje vsakdanjega življenja.

Na regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD) - Odlagališče Leskovec, sta bila vodena ogleda 27. 9 .2011, ob 11:00 in 15:00.
Več
PRIDOBLJENA SREDSTVA IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA2011-08-31 16:31:45


Nosilki projekta MO Novo mesto je bila odobrena Vloga za pridobitev sredstev za investicijo CeROD II. faza. S tem so pridobljena sredstva iz Kohezijskega sklada, kar dokazuje tudi odločba o sofinanciranju za izgradnjo II. faze Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske, izdana s strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR).

 

Javno podjetje Cerod d.o.o. je bilo zadolženo za pripravo navedene vloge za pridobitev sredstev iz kohezije. Poleg tega podjetje Cerod d.o.o. že izvaja postopek izbora izvajalca za izgradnjo čistilne naprave ter  za odnose z javnostjo (PR), ki sta v zaključni fazi.

 

V nadaljevanju projekta je podjetje dobilo zadolžitev še za izdelavo razpisne dokumentacije za gradnje in nadzor za CeROD II ter vodenje postopka za izbor izvajalca.

Več
Predstavitev VLOGE ZA PRIDOBITEV FINANČNE POMOČI KOHEZIJSKEGA SKLADA ZA PROJEKT CeROD II2011-07-08 08:42:39
V sredo, 6. 7. 2011 je bila v sejni sobi podjetja CeROD, d.o.o. pripravljena predstavitev Vloge za pridobitev finančne pomoči kohezijskega sklada za projekt CeROD II, za člane sveta KS Brusnice.

Na predstavitvi so bili s strani investitorja  prisotni župan Alojzij Muhič, g. Borut Novak in g. Jože Kobe, s  strani pooblaščenca za vodenje projekta CeROD II (podjetje CeROD, d.o.o. ) sta bila prisotna direktor Alojz Turk in g. Slavko Janežič  ter s strani KS Brusnice predsednik KS  g. Anton Vovko s člani sveta KS.

Na pobudo pooblaščenca za vodenje projekta CeROD II investitorju, je bila predstavitev Vloge za pridobitev finančne pomoči kohezijskega sklada za projekt CeROD II, prikazana tudi članom sveta KS Brusnice.

Več
OBISK DELEGACIJE SVRL-ja2011-07-04 08:59:50
V sredo, 15. 6. 2011, je naše podjetje obiskala delegacija SVRL-ja pod vodstvom vodje Sektorja za Kohezijski sklad, ge. Irena Brcko - Kogojeve.

Več
Dan zemlje 20112011-04-21 08:32:05
DAN ZEMLJE 2011

Druženje bo potekalo v petek, 22. 4. 2011, od 9. do 12. ure, na zelenici ob reki Krki pri Planetu Tuš Novo mesto

 
Več
OGLED DEPONIJE ZA KRAJANE TOLSTEGA VRHA2011-03-21 13:24:45
V petek 18. 3. 2011 so si krajani Tolstega vrha, Žerjavina in bližnjih okoliških vasi ogledali Odlagališče v Leskovcu. Predstavljeno jim je bilo obratovanje Odlagališča in podana so jim bila pojasnila glede vpliva deponije na okolje.
Več
OBISK ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠENTJERNEJ2011-03-16 10:02:47

V ponedeljek 14.3.2011 so si člani občinskega sveta Občine Šentjernej ogledali Odlagališče Leskovec. Predstavljen jim je bil Center za ravnanje z odpadki (CeROD), področja za ravnanje z odpadki (obratovalni monitoringi) ter projekt CeROD II. faza.  

Podana so bila strokovna pojasnila glede vplivov deponije na okolje.
 
V petek 18.3.2011, ob 15:30,  pa bo ogled in predstavitev odlagališča izveden za krajane vasi Tolsti vrh.

Več
DNE 24. 2. 2011 JE BIL IZVEDEN POSVET GLEDE RAVNANJA Z ODPADKI2011-02-25 09:22:18

 

Na posvetu so bile predstavljene:

- spremembe v zakonodaji, ki se nanašajo na ukrepe in novosti glede ravnanja s komunalnimi odpadki ter metodologijo cen komunalnih storitev,

-  sistemske rešitve pri ravnanju z odpadki po veljavni zakonodaji  in

- navedba primera dobre prakse s področja obdelave odpadkov.

Več
10 let vrtca Muca: Brusnice 28.9.20102010-10-06 08:32:45
Direktor podjetja CeROD d.o.o. Alojz Turk se je udeležil prireditve ob 10. obletnici vrtca Muca.
Več
Obisk predstavnikov Južnobačkega okrožja (Vojvodina, Srbija); Leskovec 15.6.20102010-08-05 10:50:27
Obisk predstavnikov Južnobačkega okrožja (Vojvodina, Srbija); Leskovec 15.6.2010
Več
Dan zemlje 20102010-04-20 12:19:29
Vedno poudarjamo, da vsakdo lahko naredi nekaj za svoje okolje, le če se tega zaveda in to hoče. DOLENJSKI OSNOVNOŠOLCI se tega zavedamo, istočasno pa imamo željo po druženju in izmenjavi naših aktivnosti. Zato se bomo že PETO leto srečali ob svetovnem dnevu Zemlje. To druženje bo potekalo v četrtek, 22.4.2010, od 9. do 12. ure, na zelenici ob reki Krki pri Planetu Tuš Novo mesto IN SEVEDA SE NAM LAHKO PRIDRUŽITE!
Več
Očistimo Slovenijo v enem dnevu!2010-04-15 13:40:22
V sklopu akcije “Očistimo Slovenijo v enem dnevu”, ki bo potekala dne 17.4.2010, bomo aktivno sodelovali tudi zaposleni našega podjetja CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o.. V ta namen podajamo nekaj obvestil: Potek sprejemanja odpadkov zbranih v času akcije: 1. Obratovalni čas “Odlagališča Leskovec” · sobota, 17.4.2010: delovnik od 8.00 do 18.00 ure, · nedelja, 18.4.2010: delovnik od 8.00 do 13.00 ure, · ostale dni, od 19.4. do 24.4.2010, v rednem delovnem času, in sicer ob delavnikih od 6.00 do 18.00 ure, v soboto pa od 8.00 do 13.00 ure, 2. Izvajanje vhodne kontrole in evidentiranje odpadkov, 3. Pomoč pri izpolnjevanju potrebne dokumentacije, 4. Pomoč pri dodatnem sortiranju zbranih in posredovanih odpadkov iz akcije, 5. Izločanje odpadkov, ki ne sodijo na »Odlagališče Leskovec« 6. Vodenje evidenc o zbranih in posredovanih odpadkov iz akcije, 7. Priprava poročila o poteku prevzemanja zbranih odpadkov na akciji, 8. Nudenje strokovnih nasvetov in navodil na Odlagališču Leskovec.
Več
Obisk EU poslancev2009-02-27 21:00:13
Ga. Ljudmila Novak in g. Lojze Peterle sta v predvolilnem času volitev za EU, ogledala projekt, ki je bil sofinanciran s strani EU. Na ta način sta se prepričala o učinkovitosti porabe sredstev in namenske rabe denarja.
Več
Obisk župana Občine Krško Franca Bogoviča z delegacijo iz Madžarske2007-02-14 17:36:23
Župan občine Krško g. Franc Bogovič, si je skupaj s županjo Črne Vode iz Romunije in njenimi gospodarstveniki ogledal odlagališče nenevarnih odpadkov Leskovec.
Več
Otvoritev odlagališča nenevarnih odpadkov2007-01-31 01:05:26
Dokončana je izgradnja novega odlagališča nenevarnih odpadkov, ki je bilo zgrajeno v sklopu I. etape I. faze regijskega projekta Center za ravnanje z odpadki Dolenjske – CeROD I.

CeROD I. je prvi tovrstni projekt v Sloveniji, ki je bil sofinanciran s sredstvi Evropske skupnosti in rešuje problematiko ravnanja z odpadki v 15 občinah na področju Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Več
Obisk ministra za okolje g. Janeza Podobnika2006-06-18 00:10:03
Minister g. Janez Podobnik si je z direktorico za Evropske zadeve g. Bernardo Podlipnik, z vodstvom podjetja CeROD ter tedanjim predsednikom Odbora za okolje in prostor na Mestni občini Novo mesto ter zdajšnjim direktorjem podjetja CeROD g. Alojzom Turkom, ogledal potek gradnje projekta CeROD I. faza.
Več
2003-05-20 13:00:00
Več
 
CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., j.p.
Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto
mat. št. 2156890, d.š. 66262399,
TRR, 031501000380475 SKB banka

Projekt delno financirata Evropska unija in Republika Slovenija.